Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu iordningställs en ny busshållplats på Vikdalsbron

I och med att vi ska bygga hus på Nya gatan behöver vi tillfälligt flytta busshållplatsen ”Nacka Forum, stadshuset” några hundra meter norrut, till Vikdalsbron. Arbetet med den nya busshållplatsen på Vikdalsbron pågår t.o.m. den 20 juni.

Medan arbetet med Nya gatan pågår behöver busshållplatsen ”Nacka Forum, stadshuset” på Vikdalsvägens västra sida, vid Tvåans fritidsgård, tillfälligt flyttas till Vikdalsbron. Busshållplatsen "Nacka Forum, stadshuset" på Vikdalsvägens östra sidan, vid Nacka Forum påverkas inte.

Den 21 juni börjar busshållplatsen på Vikdalsbron att användas. Det är linje 71, 465, 469, 497 och 840 som påverkas, se vidare SL:s reseplanerare.

Alt2_Karta busshållsplats_web_670p.jpg

Arbetet med busshållplatsen på Vikdalsbron

Under maj och t.o.m. den 20 juni 2019 bygger Skanska den tillfälliga busshållplatsen på Vikdalsbron. Busshållplatsen kommer att ligga ca 100 meter in på bron sett från rondellen Vikdalsvägen/Skvaltans väg.

Arbeten som görs på den 60 meter långa sträckan där busshållplatsen ska ligga:

  • Små träd längs med vägen tas bort. Två stora krukor med planteringar flyttas till annan plats under byggtiden och kommer sedan att flyttas tillbaka.
  • Spaljen monteras ned.
  • Granitkantsten och u-formad sten tas bort och sparas.
  • Asfalt läggs.
  • Betongplatta förbereds där busskuren ska stå.
  • Busskuren på den tillfälliga busshållplatsen kommer att monteras i början av september.

Om 1,5-2 år, då arbetet med att bygga på Nya gatan börjar bli klart, kommer vi att flytta tillbaka busshållplatsen till Vikdalsvägen igen.

Påverkan på trafiken

Trafiken påverkas något under arbetet då ett av två körfält i riktning söderut på Vikdalsbron stängs av under tiden maj – cirka 20 juni 2019. Gång- och cykelvägen hålls öppen. Se eventuell påverkan på trafiken på trafiken.nu.

SL:s information om var olika busslinjer stannar

Två veckor innan den tillfälliga busshållplatsen tas i bruk den 21 juni kan du se information om flytten av busshållplatsen i SL:s reseplanerare. Fyra dagar innan flytten av busshållplats sker sätter SL upp hållplatsanslag på plats.

Vem gör arbetet

Arbetet med att iordningställa den tillfälliga busshållplatsen görs av Skanska som Nacka kommun har samverkansavtal med. Se kontaktuppgifter samt följ arbetet med Nya gatan på Skanskas blogg.

Sidan uppdaterades: