Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Under natten 28-29 januari flyttas trafiken tillbaka till ursprungsläget på Mensättravägen

Arbetet genomförs i korsningen Edövägen/Björkholmsvägen/Mensättravägen mellan klockan 20.00 och 05.00 och kan upplevas som störande.

Under omläggningen har nya vattenledningar lagts i marken, dagvattenbrunnar för regnvatten har anlagts och nya belysningsfundament monterats. Slutligen har ny kantsten satts utmed Mensättravägen.

Karta Nattarbete 28-29 jan.jpgDen röda markeringen visar var nattarbetet genomförs.

IMG_5676.jpgDet är den östra delen av Mensättravägen som nu är färdig att öppnas upp för trafik, till höger på bilden.

Läs mer om utvecklingen i Orminge.

Sidan uppdaterades: