Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Sickla industriväg stängs av för genomfart med motorfordon under hela dygnet

Med start måndagen den 16 mars kl. 05.00 stängs Sickla industriväg av för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Sträckan som stängs av är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan.

Måndagen den 16 mars kl. 05.00 stängs Sickla industriväg av för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Sträckan som stängs av är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan och ingår i den första etappen av fyra. De tre efterföljande etapperna utförs i riktning mot Sickla bro.

En ny stadsgata växer fram

Arbetet på Sickla Industriväg är nu uppdelat i fyra etapper. För varje etapp växer den nya stadsgatan fram. Gång- och cykelbana, belysning, planteringar och annat som ingår i planeringen av den moderna stadsgatan kommer att vara helt färdigbyggda efter varje etapp. Första etappen planeras vara färdigbyggd hösten 2020. Därefter fortsätter arbetet med ytterligare tre etapper i riktning mot Sickla bro. Avstängningen för genomfart med motorfordon gäller under hela byggtiden, det vill säga till gatan öppnar i sin helhet hösten 2021.

Avstängt för genomfart av motortrafik under hela dygnet

Det är sträckan mellan Järnvägsgatan och Atlasrondellen som är avstängd för motortrafik hela dygnet, vilket innebär att Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter samt arbetsområdet för Nobelberget kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen. Övrig motortrafik hänvisas till alternativa resvägar.

Genom att stänga av Sickla industriväg för genomfart kommer byggarbetet att kunna genomföras mer effektivt. Den nuvarande lösningen med endast ett körfält dagtid som regleras med flaggvakter, skapar ett ojämnt trafikflöde, där även trafiken som passerar Atlasrondellen påverkas negativt. Den nya trafiklösningen är tydligare, skapar en säkrare trafikmiljö och ett mer förutsägbart trafikflöde på närliggande vägar, även om restiden där kan öka något under högtrafik.

Du kan gå och cykla förbi arbetsområdet på Sickla industriväg

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa hänvisningsskyltningen.

Busshållplats Sickla station indragen

Hållplats Sickla station är indragen.
För linje 401, 403 och 491 hänvisas resenärer till hållplats Sickla allé i båda riktningar. För linje 469 hänvisas resenärer till hållplats Sickla bro i båda riktningar.
Planera din resa via sl.se

En modern stadsgata

När Nacka växer och utvecklas behöver gatorna anpassas och utvecklas efter nya behov. I januari 2019 började arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern stadsgata med ökad trafiksäkerhet, trädplanteringar och mer plats för alla som cyklar och går.

Arbetet i sin helhet beräknas bli klart under hösten 2021.
Läs mer på Sickla industrivägs projektsida
Sickla industriväg

Sidan uppdaterades: