Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sprängningar för tunnelbanan i Centrala Nacka och Sickla

Nu börjar Region Stockholm spränga för tunnelbanan i Centrala Nacka och i Sickla. Den 11 augusti kommer det också att börja sprängas inför bygget av Sickla stationshus och den kommande tunnelbaneuppgången.

Stopp för trafik i centrala Nacka vid sprängningar

Den här veckan inleder Region Stockholm sprängningar vid Vikdalsvägen, i skogsområdet mellan stadshuset och Nacka Forum. Sprängningar sker klockan 10.00,14.00 och 19.30 måndag - torsdag, samt på fredagar 10.00. I samband med sprängning stoppas all trafik på avfartsrampen från motorvägen (väg 222) österut, Vikdalsvägen och Griffelvägen i upp till tio minuter. Det kan även förekomma sprängningar klockan 12.00 på vardagar, men då stängs inte motorvägsrampen av, utan endast Griffelvägen och Vikdalsvägen.

Stopp för trafik på Värmdövägen och Sickla industriväg vid sprängningar

Mitt emot Nacka station på Saltsjöbanan börjar snart Region Stockholm bygga en arbetstunnel inför utbyggnaden av blå tunnelbana till Nacka. Sprängningarna beräknas starta i början av augusti. De tider det finns tillstånd för att spränga är klockan 10.40, 12.40 och 14.40 på vardagar samt vid behov 18.20 måndag-torsdag. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Vid sprängning stoppas all trafik på Värmdövägen och Sickla industriväg i upp till tio minuter.

Läs mer om Blå linjen, Region Stockholm.
Läs mer om dessa arbeten i Sickla.
Har du frågor om tunnelbanan i Sickla?

Signaler före och efter sprängning

Strax före sprängning hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal som betyder att sprängningen är genomförd.

Inför varje sprängning kommer trafiken runt byggområdet att stoppas under maximalt 10 minuter. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas. Sprängvakter kommer att finnas på plats. Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningarna men perrongen vid Saltsjöbanans Nacka station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna.

Sprängningar för Sickla stationshus startar den 11 augusti

Tisdag 11 augusti startar sprängningar på arbetsområdet i korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan. Sprängningar kan ske på följande tider:

Måndag – torsdag
10.14–10.17 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
14.12–14.15 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.33 – 14.36 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).

Fredag
10.14–10.17 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.12– 14.15 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).

Vilka dagar sprängningarna görs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningsarbetet planeras pågå till våren 2021.

Vid varje sprängning kommer trafiken på Värmdövägen och Sickla industriväg och anslutande vägar att stoppas under max. 10 minuter. Gång- och cykeltrafik stoppas också förbi området i samband med sprängningarna.

Tvärbanan och Saltsjöbanans tidtabell påverkas inte av sprängningarna men perrongen vid Sickla station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna.

Grundläggningsarbetet för Sickla stationshus och den nya biljetthallen för tunnelbanan är ett gemensamt projekt för Atrium Ljungberg, byggaktör, och Region Stockholm. För området gäller detaljplan DP 564 och arbetet sker utifrån denna detaljplan, med en byggrätt på 4-5 våningar.

Läs mer på Atrium Ljungbergs webbplats. För frågor om detta projekt kontakta Atrium Ljungberg: Tel: 08–615 89 00, E-post: info@al.se

Pågående trafikpåverkande sprängningar

Sedan en tid genomförs sprängningar för tunnelbanan även på dessa ställen:

Järla station Tider: vardagar klockan10.20, 12.20 och 14.20

Skönviksvägen Tider: måndag-torsdag klockan 10.00,14.00 och 19.30 samt fredagar klockan 10.00

200610-Station-Nacka-Närbild-ledningsomläggning-beskuren.jpg

I Centrala Nacka läggs ledningar om för att förbereda för tunnelbanan. Alla kartbilder från Region Stockholm.

St_ Sickla_arb.tunnel_karta_utan_text-400x400p.jpgPlanerad arbetstunnel för tunnelbanan i streckade tecken. Arbetet startar mittemot Saltsjöbanans Nacka station. Kartbild från Region Stockholm.

Karta område_500x500.jpgArbetsområdet för Sickla stationshus är markerat i rött.

Sidan uppdaterades: