Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Utökad trafikpåverkan i Centrala Nacka

Från måndag 12 oktober kommer ytterligare körfält på Vikdalsvägen, i höjd med Nacka Forum, att stängas. Anledningen är att Region Stockholm utför ledningsarbeten på platsen. Arbetet innebär risk för ökade köer.

Nu blir det trängre på Vikdalsvägen när ytterligare körfält stängs av på Vikdalsvägen, i höjd med Nacka Forum.

Tunnelbaneprojektet utökar sitt arbetsområde och stänger ytterligare körfält på Vikdalsvägen, mellan Griffelvägen - Fyrbåksrondellen. Sedan tidigare har körfält stängts av mellan Värmdövägen - Griffelvägen i samband med att arbetet att bygga om Vikdalsvägen till stadsgata startade. Så nu kommer endast ett körfält vara öppet i varje riktning hela vägen.

Det finns risk för ökade köer, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Nacka Forum.

blobid2.jpg

- Just nu är det en tuff trafiksituation på flera platser i Nacka. I Centrala Nacka är det extra märkbart med flera projekt som pågår parallellt sedan en tid tillbaka. Tyvärr är det ibland svårt att undvika när det finns olika beroenden som är en förutsättning för det fortsatta byggandet, säger Ulrika Haij, enhetschef på trafikenheten i Nacka kommun.

Trafikflödet bevakas noga

- Ofta är trafiksituationen kämpigast första veckan innan alla förstått hur de ska åka, men också att det kan ta längre tid. I den mån det går kommer vi genomföra trimningar och förbättringar om det behövs för att få trafiken att flyta bättre, säger Ulrika.

Arbetena på Vikdalsvägen beräknas pågå fram till sommaren 2021, men Region Stockholms ledningsarbeten beräknas vara klara i början av året.

Så tar du dig fram på Vikdalsvägen vid Nacka Forum

För dig som går eller cyklar

En gemensam gång- och cykelbana längs Vikdalsvägen finns på samma sida som Nacka Forum.

Du som går eller cyklar på Värmdövägen i riktning österut mot Nacka Forum och ska vidare till Vikdalsvägen, rekommenderas fortfarande ta dig förbi busshållplatsen Nacka Forum och ta dig över vägen där. Samma sak gäller även i andra riktningen.

Även andra omledningar är aktuella i området. Skyltning på plats visar hur du ska ta dig fram.

Motortrafik - för dig som till exempel åker bil, motorcykel eller moped klass 1

Ett körfält är öppet i varje riktning längs hela Vikdalsvägen. Förbudet mot vänstersväng in på Griffelvägen när du kör norrut gäller fortfarande, så här måste du köra upp till Fyrbåksrondellen och vända ner tillbaka och sen höger in på Griffelvägen.

Det finns en risk för ökade köer, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfarten från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. Följ skyltning på plats.

För dig som åker buss

De två busshållplatserna som legat på Vikdalsvägen är sedan tidigare flyttade till nya hållplatslägen i närområdet.

  • Linje 71, 465, 840 i riktning Nacka strand eller Jarlaberg stannar på hållplats Vikdalsvägen på Vikdalsbron.
  • Linje 402 har sin nya hållplats på Griffelvägen men den heter Nacka Forum, Stadshuset precis som tidigare. Hållplatsen är start- och sluthållplats.
  • Linje 469 i körriktning mot Nacka sjukhus stannar på hållplatsen som ligger på Skvaltans väg och heter Nacka Forum, Norra.

Omlagd körväg för linje 471

  • Linje 471har sen en tid tillbaka en ny körväg i bägge körriktningarna. Mot Slussen från Nacka Forum kör den istället rakt fram på Värmdövägen och stannar inte på någon hållplats utmed vägen fram till hållplats Henriksdal. Den stannar därmed inte på sin ordinarie hållplats Vikdalsvägen som ligger på Vikdalsbron. I motsatt körriktning trafikerar den Värmdövägen fram till Nacka Forum.

Räkna med längre restider

Planera din resa och räkna med längre restider. Har du möjlighet, ta en annan resväg och res gärna utanför högtrafik.

- Det är mycket som pågår i Centrala Nacka som påverkar trafiken. Många har också lyssnat på råden från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridningen av Covid-19, och undviker att resa kollektivt, vilket är viktigt och bra, men ökar också trycket i trafiken. Tänk på att hålla låga hastigheter genom området och visa varandra hänsyn. Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik, säger Ulrika Haij.

Nacka utvecklas och framtidens trafiklösning byggs

Många stadsbyggnadsprojekt i Nacka är i full gång. Bostadsområden, kontor och trivsamma mötesplatser växer fram. Det dras även el- och vattenledningar. Samtidigt byggs framtidens hållbara trafiklösning. Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka. Trafikverket bygger nya Skurubron, trafikplatser byggs om och nya gröna stadsgator och gång- och cykelbanor skapas.

Resan mot ett Nacka där avstånden är mindre, restiden kortare och vardagspusslet enklare har börjat.

Läs mer:
Trafiken i Nacka
Region Stockholms arbete med nya tunnelbanan
Projektet Del av Vikdalsvägen och Värmdövägen blir stadsgata

Sidan uppdaterades: