Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi ersätter en mur på Setterwalls väg

Stödmuren på den norra delen av Setterwalls väg kommer att rivas och ersättas med en ny. Under arbetet stängs vägen av för genomfart med motorfordon. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj 2021.

Vi ersätter stödmuren på norra delen på Setterwalls väg

Den befintliga stödmuren på Norra delen av Setterwalls väg har en lutning som delvis kan förklaras av överlast. Den kommer därför att ersättas. Den nya stödmuren har avsedd teknisk livslängd om cirka 120 år.

Påverkan för dig som reser eller bor i området

Under arbetet stängs norra delen av Setterwalls väg för genomfart med motortrafik. Setterwalls väg nås via Finntorpsvägen/Becksjudarvägen. Bommen hålls öppen för att möjligggöra passage.

Gångbanan på västra sidan kommer att vara öppen. Cyklar leds förbi arbetsområdet via gångbanan.

Karta Setterwalls väg

Arbetet med stödmuren beräknas pågå från mitten av januari till slutet av maj 2021.

Arbetet kommer att medföra buller

Under vecka 3 eller 4 river vi den befintliga stödmuren. Detta arbete kommer att innebära höga ljudnivåer i form av buller. Rivningen av muren uppskattas att ta 3 arbetsdagar.

Vi beklagar eventuella olägenheter och störande ljud.

Läs mer om arbetet som ska utföras:

• Entreprenören kommer att gräva upp Setterwalls väg och säkra de befintliga installationer som ligger i vägkroppen.
• Insidan av stödmuren, under Setterwalls väg, kommer att schaktas ur och friläggas.
• Den befintliga stödmuren kommer rivas och bortforslas.
• Armering kommer att borras ner i fast berg för att förankra den nya stödmuren.
• Entreprenören utför formsättning för att kunna gjuta den nya stödmuren.
• Betonggjutning av ny stödmur och återställning av räcke samt gång- och körbana.
• Skyddsimpregnering och klotterskydd av den nya stödmuren.

Kontaktuppgifter:

Sidan uppdaterades: