Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Busstrafiken i Tollare startar på prov 23 augusti

Provtrafikeringen pågår augusti 2021- juni 2022 och under perioden utvärderas busstrafiken löpande när det gäller framkomlighet. När provperioden är slut tas beslut om permanent busstrafik och vilka linjer som i så fall ska trafikera Tollare.

Provtrafikering under knappt ett år

Bussens provtrafikering pågår augusti 2021-juni 2022 och under perioden utvärderas busstrafiken löpande när det gäller framkomlighet. Trots att gatorna är ombyggda finns en risk att det blir svårt för bussarna att trafikera Tollare och eventuellt kan fler anpassningar behöva göras. Under provtrafikeringen kan vi se hur exempelvis; felparkerade bilar, trafik under högtrafik samt snö under vintern påverkar bussens framkomlighet.

Vilka busslinjer trafikerar Tollare under provperioden?

Det är linje 414 och 442X som trafikerar Tollare under provperioden.
442 och 454 fortsätter att trafikera som idag.

Beslut om permanent trafik

När provperioden är avslutad kommer beslut tas om permanent busstrafik och vilka linjer som i så fall ska trafikera Tollare.

Nacka kommun, Trafikförvaltningen och Keolis har en löpande dialog kring busstrafikeringen under provperioden för att se om ytterligare anpassningar av gatorna behöver göras för att bussarna ska kunna trafikera Tollare.

Sidan uppdaterades: