Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Ska du ta bilen in på Sickla industriväg? Kör via Järlaleden och rondellen vid Bauhaus

Sickla industriväg byggs om till stadsgata och är avstängd för genomfart av motortrafik under byggtiden. Natten mot 19 november flyttar den avstängda delen av gatan närmare Värmdövägen. Detta innebär att även resande till Sickla Gallerias P-hus och verksamheter på Smedjegatan hänvisas köra in från Järlaleden och Atlasrondellen vid Bauhaus.

Den avstängda delen på Sickla industriväg flyttar närmare Värmdövägen, mer exakt mellan Värmdövägen och Smedjegatan. Hur påverkar det dig som trafikant?

Resande med bil

Du når Sickla industriväg, Järnvägsgatan, Nobelbergets bostadsområde, och nu även P-huset i Sickla Galleria och verksamheter på Smedjegatan, via Järlaleden och Atlasrondellen vid Bauhaus.

Från Värmdövägen nå du fortfarande Quality Hotel Nacka samt de verksamheter vid samma infart som hotellet.

Avstängningen för genomfart med motortrafik gäller fram till våren 2022, då stadsgatan är färdigbyggd.

Gående och cyklister

Större delen av Sickla industriväg är öppen för dig som går eller cyklar, men cyklister ombeds leda cykeln förbi den avstängda delen, mellan Värmdövägen och Smedjegatan. Sicklastråket är öppet under byggtiden.

Resande med buss

Hållplats Sickla station är fortsatt indragen. Trafikanter hänvisas som tidigare till hållplatserna Sickla Bro samt Sickla Allé.
Planera din resa via sl.se

Karta som visar trafikomledning Sickla industrivägKarta som visar hur trafiken leds om på Sickla industriväg.

En modern stadsgata tar form

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg når nu sista fasen. Nya breda gång- och cykelbanor har växt fram och träd har planterats i växtbäddar på södra delen av gatan.

När Nacka växer och utvecklas behöver gatorna anpassas och utvecklas efter nya behov. Det vi gör förutom att bygga om den synliga delen av gatan, är att anlägga en helt ny infrastruktur för att möta framtidens kapacitetsbehov. Till exempel med nya vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme/kyla, elledningssystem, belysning och fiber. Vi skapar även ett helt nytt dagvattenreningssystem över hela sträckan.

Den nya stadsgatan beräknas bli klar våren 2022.

Visionsbild Sickla industriväg

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sickla industriväg leder fram till Sickla station, en knutpunkt för kollektivtrafik. Knutpunkten är redan idag en central plats för resande med kollektivtrafik, men blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Nu pågår även utbyggnaden av nya tunnelbanan, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du ta dig mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter.

Nobelberget och Sicklastråket

Till väster om Sickla industriväg ligger Nobelberget, som är en del av den pågående utvecklingen i Sickla. Här byggs bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser.

Från Sickla industriväg nås även Sicklastråket. Stråket knyter samman Sickla med Hammarby Sjöstad och är ett smidigt val för dig som går eller cyklar.

För mer information

Sickla industriväg
Vad händer i Sickla
Nobelberget
Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka
Trafiken i Nacka

Sidan uppdaterades: