Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tar du bilen till Sickla industriväg?

Fredagen den 11 mars öppnar vägen upp för genomfart av motortrafik efter en längre tids avstängning. Nu kan du nå Sickla industriväg både från Värmdövägen och från Järlaleden.

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg börjar bli klart. Den 11 mars öppnar Sickla industriväg för genomfart av motorfordon efter en längre tids avstängning.

För dig som går eller cyklar

Går eller cyklar du, följ skyltning på plats. Det återstår några mindre arbeten på gång- och cykelbanorna. Senare i vår blir arbetet klart.

För dig som åker buss

För dig som åker buss blir det ingen förändring närmaste åren, du hittar busshållplatserna Sickla Allé eller Sickla Bro på Värmdövägen.

En modern stadsgata tar form

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg böjar bli klar. Nya breda gång- och cykelbanor har växt fram och träd har planterats i växtbäddar på södra delen av gatan.

När Nacka växer och utvecklas behöver gatorna anpassas och utvecklas efter nya behov. Det vi gör förutom att bygga om den synliga delen av gatan, är att anlägga en helt ny infrastruktur för att möta framtidens kapacitetsbehov. Till exempel med nya vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme/kyla, elledningssystem, belysning och fiber. Vi skapar även ett helt nytt dagvattenreningssystem över hela sträckan.

Den nya stadsgatan beräknas bli klar våren 2022.

Sickla_industriväg.jpgVisionsbild som visar Sickla industriväg

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sickla industriväg leder fram till Sickla station, en knutpunkt för kollektivtrafik. Knutpunkten är redan idag en central plats för resande med kollektivtrafik, och blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Nu pågår även utbyggnaden av nya tunnelbanan, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du ta dig mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter.

Nobelberget och Sicklastråket

Till väster om Sickla industriväg ligger Nobelberget, som är en del av den pågående utvecklingen i Sickla. Här byggs bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser.

Från Sickla industriväg nås även Sicklastråket. Stråket knyter samman Sickla med Hammarby Sjöstad och är ett smidigt val för dig som går eller cyklar.

För mer information

Sickla industriväg
Vad händer i Sickla
Nobelberget
Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka
Trafiken i Nacka

Sidan uppdaterades: