Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gångbanan vid Kyrkviken stängs av 13 november

Från och med måndag den 13 november kommer gångbanan vid Kyrkviken att vara avstängd i höjd med badbryggorna och arbetsområdet på Järlaleden. Avstängningen gäller till början av april. Badbryggorna kommer vara fortsatt tillgängliga under perioden.

Nacka växer och förtätningen och den ökade trafikintensiteten gör att större mängder dagvatten behöver hanteras. Kyrkviksparken är en lämplig plats för rening av dagvatten eftersom parken är lågt belägen och gränsar till Järlasjön, som ligger i nära förbindelse med Östersjön.

Vad ska göras?

Trafiken vid Kyrkviksparken leds om för att möjliggöra arbetet med att bygga ett reningssystem som renar dagvattnet innan det leds vidare ut i Järlasjön.

När?

Kyrkviksparken byggs i olika etapper. Etapp ett beräknas vara klart under våren 2024 och då får Järlaleden åter sin raka sträckning. Gångbanan kommer vara avstängd till början av april.

Rekreationsområde med park, bryggor, träd och växter

Samtidigt som den nya dagvattendammen byggs förbereds det för en ny park för Nackabor och besökare med träd, växter och bryggor. Bilden är en visionsbild och detaljer i bilden kan komma att ändras.

Här kan du läsa mer om projektet Kyrkviksparken

Har du frågor om den nya Kyrkviksparken?

Kontakta
Johan Grünewald
Bitr. Byggprojektledare
Anläggningsenheten, Nacka kommun
johan.grunewald@nacka.se

Sidan uppdaterades: