Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Nacka genomförs med nollvisionen som utgångspunkt.

Bra länkar om cykling:

Hitta cykelpump - Karta som visar var det finns cykelpumpar

Transportstyrelsen -Trafikregler för cyklister

Trafikverket - Cykla. Information om säker cykling, cykelhjälmar etc.

Cycity - Ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka kunskapen om cykelplanering och cyklisters preferenser.

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Svensk cykling - Branschorganisation med syfte att få fler svenskar att cykla oftare.

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) - Cyklar, köpråd och lagkrav.

Cykelguiden.nu - Köpråd samt tips om underhåll och cykelvård.

Varje år dödas många människor på vägarna och ännu fler skadas allvarligt. Riksdagen har beslutat att det långsiktiga målet ska vara att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken (Nollvisionen). Trafikverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet i landet. Trafiksäkerhetsarbetet i Nacka genomförs med Nollvisionen som utgångspunkt.

Detta kan du göra själv

 • Följ trafikreglerna – de är till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
 • Har du egen tomt? Då är du skyldig att klippa ner grönska som skymmer sikten i vägkorsningar.
 • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen, till Nacka kommun, tfn 08-718 80 00 eller via formuläret för synpunkter, frågor och förslag.

Till fots

 • Tänk på att barn inte kan bedöma trafiksituationer, och att de gör som vuxna gör. Var en god förebild!
 • Ha ögonkontakt med fordonsförare innan du ska korsa gatan.
 • Gå över gatan på övergångsställen där det är möjligt, gå inte mot rött och vänta tills bilarna stannat.
 • Använd reflexer i mörker.

I bilen

 • Respektera hastighetsbegränsningar.
 • Använd bilbälte! Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Om alla använde bälte skulle vi kunna spara cirka 100 liv varje år. Genom att använda bilbälte halverar du risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision. Särskilt om bilen är försedd med krockkudde måste du alltid använda bilbälte!
 • Kontrollera att läkemedel du tar inte påverkar din förmåga att köra bil.
 • Barn behöver sin egen skyddsutrustning i bil. Enligt läkarnas och forskarnas rekommendationer ända upp till 10–12 års ålder:
  - Babyskydd upp till cirka 9 månader.
  - Bakåtvänd bilbarnstol upp till cirka 4 år och bältesstol eller bälteskudde upp till cirka 10–12 år.
 • Bakåtvänt åker barnet allra säkrast. Stolen fungerar då som ett skyddande skal där krafterna fördelas och huvud och nacke som är extra känsligt på ett litet barn skyddas optimalt. Tänk också på att en krockkudde monterad på passagerarplats utgör en livsfara för barn.

Vid andra transporter

Ställ krav på att upphandlade transporter sker trafiksäkert. Till exempel i samband med idrottsaktiviteter, vid skoltransporter, vid semesterresor, när du åker kollektivt och så vidare.

Vid cykling

 • Använd cykelhjälm.
 • Använd strålkastare, baklykta och reflexer vid cykling i mörker.
 • Använd gärna reflexväst.
 • Utnyttja gärna cykelbanor. Skaffa kommunens cykelkarta.
 • Anpassa hastigheten.

Vid mopedåkning

 • Använd alltid hjälm.
 • Att köra trimmade mopeder kan straffas med olovlig körning.

Tips

Är du osäker på trafikreglerna? Gå in på Trafikverkets eller NTF:s webbplats (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande).
Där kan du bland annat köpa boken Rätt och Vett i trafiken, som behandlar trafikreglerna i en kortfattad och populär form. Du kan också få hjälp att välja trafiksäkrare produkter och tjänster. NTF ger dig tips, råd och svarar på frågor. Du kan också söka i en frågebank.

Använd småbarnshjälm som cykelhjälm för barn upp till cirka 7 år. Småbarnshjälmen känns igen på det gröna spännet (och/eller det gröna hakbandet). Det är en säkerhetsanordning konstruerad för att lösa ut vid viss belastning till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.

Sidan uppdaterades: