Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Ny trafiksignal har anlagts på Värmdövägen vid korsningen med Gustavsviksvägen

Det primära syftet är att förbättra framkomligheten för gående, främst under rusningstid då många barn passerar här till och från förskolor och skolor samtidigt som trafikflödet på Värmdövägen är stort.

Den nya trafiksignalen ger ökad trafiksäkerhet och förbättrar trafikflödet. Vid rött ljus måste fordon på Värmdövägen i riktningen mot Gustavsberg stanna vid stopplinjen innan korsningen med Gustavsviksvägen.

Läs mer om Nackas trafiksäkerhetsarbete här.

Sidan uppdaterades: