Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Bron på Värmdövägen renoveras för att hålla länge

Under renoveringen påverkas framkomligheten och busshållplatser flyttas. Bron ligger vid Per Hallströms väg och avfarten mot Saltsjöbadsleden och arbetet är klart i oktober.

Vad?

Vi renoverar bron för att maximera brons tekniska livslängd. Renoveringen av bron på Värmdövägen är en normal underhållsåtgärd. Bron ska omisoleras vilket behöver göras vart 40:e år för att maximera brons tekniska livslängd.

När?

Renoveringen beräknas starta under sommaren 2020 för att sedan pågå till och med oktober 2020.

Påverkan på trafiken

Ett körfält kommer att stängas av i vardera körriktning och trafiken ledas om. Följ anvisningar på plats och var vänliga att respektera hastighetsbegränsningen. Busshållplatserna kommer att flyttas under renoveringen för att underlätta trafikflödet under arbetet.

Detta gör vi under renoveringen

Renoveringen kommer att utföras i 2 etapper. Först friläggs den bärande betongkonstruktionen. Det innebär att befintlig asfaltsbeläggning, skyddsbetong och tätskikt tas bort. Den rena betongytan "primas" vilket innebär att vidhäftningsförmågan hos den rena betongytan förbättras. På den primade betongytan bränns ett nytt tätskikt fast och därefter appliceras ett skyddande lager gjutasfalt. Det kommer att utföras mindre betongreparationer på exempelvis vingmurar och kantbalkar. Stänkskydden på bron rivs och ersätts.

Utförande entreprenör

Dipart Entreprenad AB

Karta_tunnel-bro_juni_2020.jpg

Sidan uppdaterades: