Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om ombyggnaden av gång- och cykelbanan på Värmdövägen Östra Sicklaön.
29

Kommer busstrafiken att påverkas?


Svar:

Under byggtiden kommer hållplatserna att finnas kvar, men hållplatslägena på den södra sidan av Värmdövägen flyttas något (kortare sträckor).
Det gäller hållplatserna Skogalund, Ektorps Centrum och Skuru skola.

Fick du svar på din fråga?
21

Var kan jag gå och cykla under vägarbetet?


Svar:

Du kan gå och cykla på den norra sidan av Värmdövägen på den befintliga gång- och cykelbanan under hela vägarbetet.

Fick du svar på din fråga?
16

Påverkas framkomligheten för bilar och bussar under byggtiden?


Svar:

Ja, under själva byggtiden påverkas framkomligheten tillfälligt. Men det kommer att vara möjligt att passera under hela utbyggnadsperioden.

Fick du svar på din fråga?
15

Varför gör ni den här ombyggnaden?


Svar:

För att öka kapaciteten och säkerheten för cyklister och gående, och för att möta framtidens ökade behov av hållbara resor. I Nacka kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längs hela Värmdövägen.

Fick du svar på din fråga?
1

Finns det något beslut att bygga ut gång- och cykelbanan denna sträcka?


Svar:

Ja, i kommunens cykelstrategi och i Mål- och budet som antagits av Kommunfullmäktige i Nacka.
• Cykelstrategi
Sidan 69-79 i "Mål och budget 2016-2018".

Fick du svar på din fråga?
-24

Gång- och cykelbanan blir ju bredare efter ombyggnaden, påverkar det framkomligheten för bilar och bussar?


Svar:

Nej, den nya körfältsbredden blir tillräckligt bred för att framkomligheten för bilar och bussar ska vara god.

Fick du svar på din fråga?
-49

Vad händer med min infart/utfart till Värmdövägen?


Svar:

Vi tar kontakt med de fastighetsägare som blir direkt berörda. Om arbeten behöver göras i anslutning till din utfart tar vi kontakt med dig och kommer överrens om när och hur det ska ske.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: