Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Auktorisation

För att vara en del av Nackas kundval måste du som anordnare av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vara auktoriserad som anordnare av Nacka kommun. Auktorisationen motsvarar det som i många kommuner kallas tillståndsgivning. Tillståndsmyndighet för skolor är Skolinspektionen.

Verksamhet kan drivas av kommunal eller enskild anordnare. En enskild anordnare kan driva verksamhet i form av enskild firma, stiftelse, ekonomisk förening, ideellförening, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.

 • Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola
 • Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • Öppen verksamhet bedrivs för barn mellan tio och tolv år

Innan du söker är det viktigt att du tar del av Nacka kommuns generella och specifika auktorisationsvillkor, anvisningar för ansökan samt tillämpningsreglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

I menyerna nedan hittar du information om hur du ansöker om auktorisation samt vad som gäller vid avauktorisation:

Auktorisation förskola

Ansökan om auktorisation av förskola görs digitalt, via ett webbformulär. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret. Observera att du behöver ha tagit del av Nacka kommuns auktorisationsvillkor innan du skickar in din ansökan.

Länk till ansökan om auktorisation för att bedriva av förskola

Auktorisation pedagogisk omsorg

Ansökan om auktorisation av pedagogisk omsorg gör du digitalt, via ett webbformulär. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.

Observera att du behöver ha tagit del av Nacka kommuns auktorisationsvillkor innan du skickar in din ansöka

Det är samma ansökan oavsett om du planerar att bedriva verksamheten i ditt hem eller i en lokal.

Länk till ansökan om auktorisation för att bedriva pedagogisk omsorg

Auktorisation fritidshem

Fritidshem

För ansökan om auktorisation av fritidshem - använd länken under "Pedagogisk omsorg"

Avauktorisation på egen begäran

 • Från det datum du anmält till utbildningsenheten att din verksamhet ska avslutas är du skyldig att ha verksamheten öppen under sex månader. Verksamheten kan avslutas tidigare i samråd med utbildningsenheten, om det fungerar för berörda placerade barn och för de som står i verksamhetens kö.

 • Du som anordnare har ansvar för att kontakta vårdnadshavare till de barn som är placerade i din verksamhet samt de som står i din kö. De ska informeras om att du avser att avsluta verksamheten och att de behöver göra nya val i Nacka 24, för att få nya placeringar. Du har ansvar för att hjälpa vårdnadshavare att hitta nya placeringar. Det arbetet kan ske i samråd med utbildningsenheten.

 • Utbildningsenheten tar bort information om din verksamhet från Nackas webb, både i Nacka 24 och i Jämföraren. Under den här processen är det därför viktigt att du informerar vårdnadshavare och andra berörda hur de kommer i kontakt med dig på annat sätt. Till exempel genom Eniro eller en egen hemsida.

 • Utbildningsenheten tar bort din verksamhets inloggning till Nacka24 efter den sista checkutbetalningen.

 • Utbildningsenheten skriver ett beslut om avauktorisation på egen begäran med slutdatum efter överenskommelse med dig.

 • Från det datum verksamheten är avslutad tas dina kontaktuppgifter bort från utbildningsenhetens interna mejllistor.

Avauktorisation

Avauktorisation kan göras på egen begäran, på grund av avsaknad av uppdrag men även till följd av brister i verksamheten.

Information om avauktorisation på egen begäran finns i ett eget block. Nedan beskrivs processen vid avauktorisation till följd av brister i verksamheten eller vid avsaknad av uppdrag.

Avauktorisation till följd av brister i verksamheten

Om de uppställda villkoren vid auktorisationen samt skollagen 2:a kap. 16 § inte följs kan godkännandet dras in, likaså om verksamheten uppenbart missköts.

Tillvägagångssätt vid nedläggning av verksamhet alternativt avauktorisation av anordnare av förskola och pedagogisk omsorg

 1. Beslut om avslut/stängning/nedläggning tas i anordnarens egen organisation. Det är anordnarens huvudman som tar det slutgiltiga beslutet. (För fristående anordnare är det den person/organisation som står som ansvarig för auktorisationen. För den kommunala produktionen är kommunstyrelsens verksamhetsutskott huvudman.)
 2. Anordnarens huvudman eller representant meddelar utbildningsenheten skriftligt (beakta att verksamheten ska fortsätta sex månader eller annan överenskommen tid, efter information till kultur- och utbildningsenheten. )
 3. Utbildningsenheten tar bort information om verksamheten från Jämföraren.
 4. Anordnaren tar kontakt med alla vårdnadshavare som har barn placerade i verksamheten.
 5. Anordnaren ska ordna annan placering för de barn som är placerade i verksamheten. Det är anordnaren som har ansvar för att de placerade barnen får en annan placering. Anordnaren kan ta hjälp av utbildningsenheten om svårigheter uppstår.
 6. Anordnaren ska kontakta alla som står i deras kö i Nacka24.
 7. Utbildningsenheten tar bort verksamhetens inloggning till Nacka24.
 8. I förekommande fall avauktoriseras anordnaren.
  Denna punkt gäller fristående anordnare eftersom en kommunal verksamhet inte kan avauktoriseras.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.