Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avauktorisation

Avauktorisation kan göras på egen begäran, på grund av avsaknad av uppdrag men även till följd av brister i verksamheten.

AVAUKTORISATION TILL FÖLJD AV BRISTER I VERKSAMHETEN

Om de uppställda villkoren vid auktorisationen samt skollagen 2:a kap. 16 § inte följs kan godkännandet dras in, likaså om verksamheten uppenbart missköts.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID NEDLÄGGNING AV VERKSAMHET ALTERNATIVT AVAUKTORISATION AV ANORDNARE AV FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

 1. Beslut om avslut/stängning/nedläggning tas i anordnarens egen organisation. Det är anordnarens huvudman som tar det slutgiltiga beslutet. Huvudman för fristående anordnare är den person eller organisation som står som ansvarig för auktorisationen. För den kommunala produktionen är kommunstyrelsens verksamhetsutskott huvudman.
 2. Anordnarens huvudman eller representant meddelar utbildningsenheten skriftligt (beakta att verksamheten ska fortsätta sex månader eller annan överenskommen tid, efter information till utbildningsenheten. )
 3. Utbildningsenheten tar bort information om verksamheten från Jämföraren.
 4. Anordnaren tar kontakt med alla vårdnadshavare som har barn placerade i verksamheten.
 5. Anordnaren ska ordna annan placering för de barn som är placerade i verksamheten. Det är anordnaren som har ansvar för att de placerade barnen får en annan placering. Anordnaren kan ta hjälp av utbildningsenheten om svårigheter uppstår.
 6. Anordnaren ska kontakta alla som står i deras kö i e-tjänsten Nacka24.
 7. Utbildningsenheten tar bort verksamhetens inloggning till e-tjänsten Nacka24.
 8. I förekommande fall avauktoriseras anordnaren.
  Denna punkt gäller fristående anordnare eftersom en kommunal verksamhet inte kan avauktoriseras.

AVAUKTORISATION PÅ EGEN BEGÄRAN

Dölj innehåll
 • Från det datum du anmält till utbildningsenheten att din verksamhet ska avslutas är du skyldig att ha verksamheten öppen under sex månader. Verksamheten kan avslutas tidigare i samråd med utbildningsenheten, om det fungerar för berörda placerade barn och för de som står i verksamhetens kö.

 • Du som anordnare har ansvar för att kontakta vårdnadshavare till de barn som är placerade i din verksamhet samt de som står i din kö. De ska informeras om att du avser att avsluta verksamheten och att de behöver göra nya val i e-tjänsten Nacka 24, för att få nya placeringar. Du har ansvar för att hjälpa vårdnadshavare att hitta nya placeringar. Det arbetet kan ske i samråd med utbildningsenheten.

 • Utbildningsenheten tar bort information om din verksamhet från Nackas webb, både i Nacka 24 och i Jämföraren. Under den här processen är det därför viktigt att du informerar vårdnadshavare och andra berörda hur de kommer i kontakt med dig på annat sätt, till exempel genom egen hemsida.

 • Utbildningsenheten tar bort din verksamhets inloggning till Nacka24 efter den sista checkutbetalningen.

 • Utbildningsenheten skriver ett beslut om avauktorisation på egen begäran med slutdatum efter överenskommelse med dig.

 • Från det datum verksamheten är avslutad tas dina kontaktuppgifter bort från utbildningsenhetens sändlistor.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.