Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & fritidshem

Nacka24 för administratörer inom förskola och fritidshem

Nacka24 är Nacka kommuns verksamhetssystem för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. För att bli behörig att administrera Nacka24 behöver du genomgå en utbildning. Läs mer om det på den här sidan!

För att kunna hantera verksamhetssystemet Nacka24 behöver du visa att du har grundläggande kunskap om hur du praktiskt utför olika moment i Nacka24. Dessutom behöver du - för alla skolformer utom grundskolan - även visa att du har grundläggande kunskap om Nacka kommuns riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem.

Detta visar du genom att genomföra en online-utbildning med godkänt resultat - det vill säga mer än 90 procent rätta svar. Läs mer om utbildningen i de utfällbara blocken nedan.

Längst ner på sidan hittar du länkar till manualer och korta instruktionsfilmer för administratörer av Nacka24.

Hur får jag inloggning till Nacka24 Förskola/Skola?

För att få inloggningsuppgifter till att administrera Nacka24 Förskola/Skola gör du så här:

 1. Genomför en online-utbildning genom att besvara frågor och se på filmer om varje avsnitt. Du hittar mer information samt länkar till online-utbildningarna i blocket Utbildningens upplägg.
 2. Om du ska administrera förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är det viktigt att du har läst igenom Nacka kommuns riktlinjer innan du genomför utbildningen.
  Länk till riktlinjerna för Förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (PDF-dokument, 325 kB)
 3. När du klarat utbildningen, det vill säga när du har 90 procent rätta svar eller mer, skickar du ett mejl till din rektor via webbformuläret där du besvarade frågorna.*
 4. Din rektor avgör om du ska ha behörighet till Nacka24.
  Om rektor bedömer att du ska ha behörighet skickar rektor ett meddelande om detta till systemansvarig på utbildningsenheten. Meddelandet skickas på ett säkert sätt via en länk som rektor får i det mejl som skapades i punkt 3 ovan.
 5. I meddelandet uppger rektor ditt namn, personnummer, e-postadress samt vilken eller vilka enheter du ska handlägga i Nacka24. Personnumret behövs eftersom inloggning till Nacka24 sker med e-legitimation vilket är kopplat till ditt personnummer.
  Personuppgifterna behandlas enligt Nacka kommuns policy.
  Läs mer här om hur Nacka kommun hanterar personuppgifter
 6. Systemansvarig på utbildningsenheten registrerar dig som användare i Nacka24 och meddelar dig via e-post när det är klart.

Observera att inga nya användare registreras under juli månad.

*Anordnare av pedagogisk omsorg skickar mejl direkt till utbildningsenheten via utbildningsformuläret.

Utbildningens upplägg

 • För att få inloggningsuppgifter till att administrera Nacka24 Förskola/Skola ska du genomföra en online-utbildning. Längst ner i detta block hittar du länkar till online-utbildningarna. Välj den utbildning som bäst motsvarar det du ska administrera i Nacka24.
 • Om du ska administrera förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem behöver du ha läst igenom Nacka kommuns riktlinjer innan du genomför utbildningen.
  Länk till riktlinjerna för Förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (PDF-dokument, 325 kB)

Utbildningen består av både frågor och filmer. Observera att du måste genomföra hela utbildningen i en följd. Om du avbryter utbildningen får du börja om från början igen nästa gång.

Frågor

Frågorna besvarar du direkt i webbformuläret. Du behöver ha minst 90 procent rätt för att bli godkänd. När du gått igenom hela utbildningen får du besked om hur många rätta svar du hade samt ett facit för varje fråga. Du får även instruktioner om hur du ska gå vidare beroende på ditt resultat. Se mer information om det nedan.

Filmer

Utbildningen är uppdelad i olika moment. När du besvarat frågorna kring ett visst moment får du se en film som visar hur detta moment utförs praktiskt i Nacka24. Det är därför viktigt att du inte hoppar över filmerna för att spara tid eftersom det är filmerna som visar hur du ska använda Nacka24. Filmerna finns även här på anordnarwebben om du i framtiden blir osäker på något moment.

Några tips kring filmerna:

 1. Filmerna öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken.
  När du sett filmen går du tillbaka till det fönster där du har frågorna.
 2. Filmerna visas via YouTube. Storleken på fönstret där filmen visas kan du påverka genom att klicka på symbolen med fyra hörn längst ner till höger i bildrutan.

Välj den utbildning som motsvarar dina arbetsuppgifter:

Sidan uppdaterades: