Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byte av verksamhetssystem för förskola och skola

Utbildningsenheten genomförde under 2023 en upphandling för nytt verksamhetssystem. Efter upphandlingen föll valet på IST Sverige AB, samma leverantör som idag. Under 2024 kommer utbildningsenheten därför att stegvis byta verksamhetssystem från Nacka24 till IST Administration.

När sker förändringen?

Övergången till det nya systemet IST Administration sker etappvis. Grundskola och anpassad grundskola byter under våren 2024. Fritidshemsplaceringarna ligger kvar i Nacka24 tillsammans med förskola och pedagogisk omsorg. Dessa verksamheter byter system senare under 2024 – troligen under hösten.

 • Den 18 mars kopierades all information över från Nacka24 till IST Administration.
 • Från och med den 18 mars kan skolorna inte längre arbeta i Nacka24 med placeringar inom grundskola och anpassad grundskola.
 • Den 22 maj får skolorna den första utbetalningen av ersättning till grundskola/anpassad grundskola från IST Administration.

Vad gäller för fritidshemmet?

Byte till IST Administration för fritidshem, förskola, pedagogisk omsorg sker senare under 2024. Utbildningsenheten återkommer med mer information kring övergången till IST Administration för fritidshem.

Utbildningar för grundskolor/anpassad grundskola

Utbildning i det nya systemet IST Administration erbjuds till de som idag administrerar grundskola och anpassad grundskola i Nacka24.

Nyheter för skolorna i samband med bytet av verksamhetssystem

Övergång till mätdatum för grundskola och anpassad grundskola

I samband med bytet av verksamhetssystem inför Nacka kommun mätdatum för utbetalning till grundskola och anpassad grundskola. Från och med maj månad sker utbetalning utifrån ett mätdatum i stället för det tidigare systemet med dag-för-dag-ersättning.

Mätdatum innebär att den fristående eller kommunala skola där eleven är placerad den 15 i månaden får ersättning för hela den innevarande månaden. Om en elev börjar efter den 15 får skolan betalt för eleven från och med närmast följande månad.

Ingen slutreglering i maj

På grund av systembytet blir det ingen slutreglering för maj månad. Slutregleringen kommer åter att fungera från och med juni månad.

Utbetalningslistor via analysprogrammet IST Analys

Alla skolor kommer att kunna ta fram sina utbetalningslistor via analysprogrammet IST Analys. De kommunala skolorna i Nacka kommer även att kunna placera eleverna i klasser.

Hur påverkar systembytet mitt arbete på skolan?

Utbildningsenheten kommer som tidigare att placera eventuella nya elever på skolan efter skolvalet och bytesrundorna.

 • Du arbetar som vanligt i Nacka24 fram till och med den 15 mars.
  Kontrollera gärna en extra gång att allt ligger rätt i Nacka24!
 • Från och med den 18 mars ska du inte längre arbeta i Nacka24.
  Om det sker förändring vad gäller någon elevs klassplacering från och med den 18 mars: Meddela utbildningsenheten på e-post skola@nacka.se. Ange elevens namn, födelsedatum (de sex första siffrorna) samt tidigare klass och ny klass. Observera att du inte ska skicka hela personnummer via e-post.

Hur påverkas valet av skola?

Val av skola kommer även i fortsättningen att göras i Mitt Skolval.

Sidan uppdaterades: