Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kvalitetsdagar

Kvalitetsdagen 2016

Kvalitetsdagen 2016 blev en spännande dag med många möten och intryck. Allt från den senaste hjärnforskningen till prisutdelning av de sista Fjäderprisen till nytänkande och framgångsrika pedagoger inom förskolor och skolor i Nacka.

Inledningstalare på Kvalitetsdagen var Tobias Nässén, ordförande i utbildningsnämnden och Susanne Nord, utbildningsdirektör.

Bland annat gratulerade Tobias deltagarna för de goda resultat och den höga kvalitet som präglat utbildningen i Nacka under 2015.

Susanne Nord berättade bland annat om de nya övergripande mål för Nacka som just har beslutats. Kvalitetsanalysen 2015 Carina Legerius, utvärderingsexpert på utbildningsenheten, gav en sammanfattning av den alldeles färska kvalitetsanalysen för förskola och skola 2015.

Hela Kvalitetsanalysen 2015 kan du ta del av här

Nästa punkt på programmet var en inspirerande föreläsning på ämnet "Den beslutsfattande hjärnan". Katarina Gospic avslöjade den beslutsfattande hjärnans hemligheter och gav tips om hur du kan fatta beslut som leder dig mot dina mål! Efter föreläsningen genomförde deltagarna en workshop om kundvalet i Nacka. Workshopen följdes upp med en paneldebatt där deltagarna diskuterade runt den SWOT-analys som tagits fram under workshopen Panelen bestod av kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia samt Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka. Fjädernpriset har delats ut sedan 2008 till framgångsrika pedagoger inom förskola och skola i Nacka.

Efter lunch var det dags för den allra sista prisutdelningen av Fjädernpriset. Vart och ett av de prisbelönta arbetena presenterades med en kort film varefter pristagaren/pristagarna fick ta emot diplom och blommor av Susanne Nord.
Läs mer om Fjädernpristagarna 2015

Efter ceremonin hade alla deltagare möjlighet att gå runt bland pristagarna och få veta lite mer om varje arbete och hur deras förskolor och skolor kan dra nytta av de vinnande projekten. Det blev många engagerade möten och givande samtal och deltagarna ville helst inte sluta.

Kvalitetsdagen 2016 avslutades med att arbetsgruppen för Fjädernpriset tackades för sina insatser under de åtta år som Fjädernpriset har funnits.

Från vänster: Susanne Nord, Susanne Arvidsson Stridsman, Per Gunnar Rosengren, Werner Gerholm och Björn Söderkvist. Ewa Wåhlin Börjesson har ingått i gruppen men saknas på bilden.

Sidan uppdaterades: