Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...
Kvalitetsdagar

Kvalitetsdagen 2017

Den 3 februari 2017 samlades förskolechefer och rektorer kring en heldag om kvalitet och utveckling inom förskola och skola. Länkar till presentationerna hittar du i länklistan till höger på sidan.

Utbildningsnämndens ordförande, Tobias Nässén (M), inledningstalade och hälsade deltagarna välkomna till Kvalitetsdagen 2017. Tobias underströk hur viktiga alla som arbetar inom förskola och skola är för barnen och eleverna i Nacka.

Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka, sade bland annat Hejdå till de gamla målen och hej till de nya! Nacka har från 2017 bytt ut de tidigare åtta målen mot fyra nya övergripande mål. Utbildningsnämnden har, liksom övriga nämnder, tagit fram fokusområden kopplade till de nya målen.

Susanne berättade även att Nacka kommun under 2017 troligen kommer att passera 100 000 invånare. Denna milstolpe kommer att uppmärksammas i både litet och stort och bland annat firas med ett större evenemang den 6 juni.

Dagens första föreläsning hölls av Anna Rosling Rönnlund från Gapminder. Gapminder är en svensk stiftelse vars målsättning är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik rörande sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Anna Rosling Rönnlund var med och startade Gapminder 2005 tillsammans med Annas make Ola Rosling och deras far respektive svärfar Hans Rosling. Arbetet görs i samarbete med bland annat FN och universitet och bedrivs utan vinstintresse. Anna presenterade sitt projekt Dollar Street som i korthet innebär att presentera statistik om levnadsstandard med hjälp av bilder av hemmiljöer över hela världen.

Mikael Arevius och Olof Gränström från Gapminder höll sedan en workshop/gruppdiskussion på ämnet För en faktabaserad världsbild. Mikael och Olof berättade bland annat om de tio budorden – saker som de flesta gör fel i analysen av statistik. Inom kort kommer det att finnas ett test på Gapminders hemsida där man kan testa sin egen analysförmåga.

Carina Legerius, utvärderingsexpert på utbildningsenheten, presenterade sedan kvalitetsanalysen för 2016. Kvalitetsanalysen är ett dokument som utbildningsenheten årligen tar fram av och presenterar för utbildningsnämnden. Analysen används som underlag för utbildningsnämnden beslut om kommande åtgärder och aktiviteter för att bibehålla och höja kvalitetsnivån inom förskola och skola i Nacka.

Kvalitetsanalysen bygger på fakta från statistik, tillsyn och insyn samt observationer och enkätundersökningar inom VÅGA VISA-­samarbetet. Analysen för 2016 har kompletterats med kvalitetsuppföljningar med samtliga chefer inom förskola och skola samt resultatdialoger med de skolor som har årskurserna 3 och 6. En mycket kort summering av kvalitetsanalysen är att Nackas förskolor och skolor även i år håller en mycket hög kvalitet. Elevresultaten är goda, föräldrar och elever är i hög grad nöjda och observationer av verksamheten visar överlag på god värdegrund och gott förhållningssätt. Vi har en hög kvalitetsnivå i Nacka men det finns ett antal utmaningar för att uppnå målnivåerna för 2017 och framåt!

Efter lunchen var det dags för dagens andra workshop då tre skolor i Nacka berättade om sina kvalitetsarbeten. De rektorer som delade med sig av sina erfarenheter var Kajsa Rehnman från Kunskapsskolan Nacka, Linda Barneaud från Lännersta skola samt Åsa Portelius, rektor på Sickla skola.

Som avslutning på Kvalitetsdagen var det dags att välkomna Alexander Bard upp på scenen i Nackasalen. Alexander Bard är för många känd som musikproducent och artist men han är även en författare, debattör, filosof och föreläsare.

Alexander berättade om paradigmskiften, såväl historiska som det som just nu pågår i och med den digitala revolutionen. Han underströk att det för oss alla gäller att ta till oss vad paradigmskiftet innebär för att inte hamna utanför utvecklingen.

När deltagarna gick hem efter en späckad dag fick de med sig en påse med lite smått och gott. Bland annat fanns det en broschyr med kortversionen av Kvalitetsanalysen 2016 samt bokmärken med Nackas nya övergripande mål.

Om du önskar fler bokmärken är du välkommen att höra av dig till utbildningsenheten. Bokmärkena är tänkta att dela ut till all personal och kan användas som underlag när varje förskola/skola funderar på sitt nästa steg för att bidra till att vi når målen i utbildningsnämndens fokusområden.

Sidan uppdaterades: