Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kvalitetsdagar

Kvalitetsdagen 2018

Fredagen den 9 februari var det åter dags för Kvalitetsdagen - den årligt återkommande dagen då förskolor och skolor i Nacka samlas och samverkar kring kvalitetsfrågor. Här hittar du ett kort refererat - i text och som film - från dagen samt material från några av programpunkterna. Saknar du något är du välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten!

inledning

Tobias Nässén, utbildningsnämndens ordförande (M), inledde Kvalitetsdagen 2018 och pratade bland annat om olika definitioner på begreppet kvalitet. Kvalitet kan, sa Tobias, till exempel vara trygghet så att man kan få syn på lärandet. På bilden bakom Tobias Nässén syns eleverna från Vilans skola som just gått till länsfinalen i tävlingen Vi i femman. Grattis Vilan!

kvalitetsanalysen 2017

Carina Legerius och Lotta Valentin från utbildningsenheten presenterade sedan kvalitetsanalysen för 2017. Kvalitetsanalysens syfte är att ta fram vilka styrkor och utvecklingsområden som finns för förskolorna och skolorna i Nacka och ska svara på frågorna Var står vi nu? och Vad kan vi utveckla det kommande året?

Slutsatsen i kvalitetsanalysen 2017 är att kvaliteten i Nackas förskolor och skolor fortsätter att vara mycket hög:

  • Elevresultaten är goda.
  • Nacka ligger sedan en lång rad år mycket bra till i kommunjämförelser.
  • Föräldrar och elever är i hög grad nöjda med verksamheten.
  • Observationer av verksamheten visar överlag på god värdegrund och goda förhållningssätt.

Resultaten är mycket goda men utvecklingsområden finns; elevernas bedömningar av stimulans och elevinflytande är alltför låga, och på vissa skolor är eleverna mindre nöjda. Alltför många förskolor har en låg andel förskollärare, och det är också alltför låg andel personal med rätt utbildning på fritidshemmen.
Du kan ta del av hela Kvalitetsanalysen 2017 här (PDF-dokument, 526 kB)

Vardagens dramatik

Kvalitetsarbete innebär ofta någon form av förändring i en arbetsgrupp och förändringsarbete är inte alltid lätt att genomföra. För att belysa vilka utmaningar en ledare kan ställas inför i ett förändringsarbete var nästa inslag på Kvalitetsdagen en interaktiv workshop under ledning av Vardagens Dramatik. Temat för workshoppen var förändringsarbete: Publiken var mycket engagerad och gav goda råd och tips till den fiktive chefen Erik.

lunch och minimässa

Under lunchpasset en, som serverades från en food-truck utanför stadshuset, ordnades en minimässa som gav alla deltagare tillfälle att få inspiration av goda och inspirerande exempel från förskolor och skolor på temat att stödja digital kompetens.

Efter lunch fick deltagarna på Kvalitetsdagen ta del av två föreläsningar på temat digitalisering:

Framtidens digitala möjligheter

Föreläsare var Claudia Olsson, en passionerad teknikexpert som vill få oss att se kraften i digitaliseringen. World Economic Forum utsåg henne tidigare i år till "Young Global Leader".

I digitaliseringskommissionens slutbetänkande "För digitalisering i tiden" finns ett scenario som Claudia Olsson skrivit i syfte att belysa digitaliseringens potential och visa på möjligheter som den tekniska utvecklingen ger.
Du kan ta del av scenariot här

Digitala verktyg i lärprocessen – drar skolan nytta av dem?

Mats Östling från Education Analytics berättar om den studie som han och Jan Hylén nyligen gjort på uppdrag av utbildningsnämnden. Mats Östling har lång erfarenhet vad gäller digital kompetens och kommer att ge oss en lägesbild. Hur det ser ut i Nacka idag? Hur vi kommer vidare? Den aktuella studien är gjord i grundskolan – lärdomar och tankar om hur vi ska arbeta framöver är användbara för alla verksamheter.
Du kan ta del av studien här

I studien användes en modell för digital kompetens som tagits fram inom ett forskningsprojekt inom EU, DigComp, som innehåller ett mycket omfattande ramverk. Under workshopen arbetade deltagarna med matriser för de områden som bedömdes som mest intressanta, nämligen problemlösning och kreativitet.

Matriserna hittar du i länklistan på den här sidan. Matriserna kan förskolor och skolor nu använda i sitt utvecklingsarbete med digital kompetens. Tanken är att varje enhet funderar över kriterierna och hur dessa kan förstås utifrån den egna verksamheten.

Kvalitetsdagen avslutas av Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka, som sammanfattade 2017 års kvalitetsanalys med orden: Vi har gjort det - igen!

Allt material hittar du i länklistan till höger på den här sidan.

Utbildningsenheten tackar alla deltagare för en givande dag i kvalitetens tecken och på återseende i februari 2019!

Sidan uppdaterades: