Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kvalitetsarbete

Nacka har höga ambitioner. Alla förskolor och skolor ska vara attraktiva och ha en hög kvalitet. Kundvalet ska ge föräldrar och elever möjlighet att välja mellan förskolor och skolor som alla håller en hög kvalitet och erbjuder en mångfald vad gäller pedagogik eller profil.

En förutsättning för kundval är kvalitet och Nacka har därför ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete. Basen i kvalitetsarbetet är att säkerställa att nationella och kommunala mål uppnås. Men utöver det som skollagen, läroplanen och de lokala målen kräver försöker vi även hitta vägar att ytterligare lyfta kvaliteten. De senaste åren har detta skett genom strukturerad dialog mellan utbildningsenheten och huvudmän och chefer för all verksamhet inom förskola och skola – fristående och kommunala.

Vår ambition är att ligga i framkant och vi tar initiativ till utbildningar, workshops, föreläsningar som syftar till att ge våra anordnare verktyg till att gå hem och fortsätta kvalitetsarbetet på sin förskola eller skola och därigenom ge sitt bidrag till en fortsatt hög kvalitet i Nacka.

Mål- och resultatstyrningen för förskola och skola fungerar så här:

  • Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål för hela den kommunala verksamheten och strategiska mål för utbildningsnämnden.
  • Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden ekonomiska förutsättningar genom att ange en rambudget.
  • Utbildningsnämnden fördelar rambudgeten inom sitt ansvarsområde så att verksamheten kan bedrivas på ett sådant sätt att målen uppfylls.
  • Utbildningsnämnden beslutar om fokusområden för de strategiska mål som KF beslutat.
  • Utbildningsnämnden beslutar även om en utvärderingsplan för det kommande året.
  • Måluppfyllelsen redovisas i årsredovisning och kvalitetsanalys.

Läs mer om uppföljning och utvärdering här

Varje år gör utbildningsenheten en samlad bedömning av kvalitetsnivån på förskolor och skolor i Nacka. En sammanfattning redovisas för utbildningsnämnden i början av året och nämnden pekar ut vissa områden där man vill göra fördjupade studier eller åtgärder av något som utbildningsnämnden uppfattar som bekymmersamt.

Här kan du läsa eller ladda ner den senaste Kvalitetsanalysen:

Inom ramen för det som vi kallar Forskning & Utveckling anordnas olika kvalitetshöjande åtgärder. Två exempel nedan:

  • Alla anordnare i kommunen bjuds in till Kvalitetsdagen, en heldag i kvalitetens tecken. Kvalitetsdagen anordnas i början av året och tillsammans summerar det gångna året och skapar en gemensam bas för det nya årets kvalitetsarbete. Kvalitetsdagen brukar även ge alla anordnare och huvudmän en uppskattad möjlighet att nätverka och skapa nya kontakter.
  • Alla förskolor och skolor, fristående och kommunala, har de senaste åren erbjudits att skicka personal till en distansfortbildning som utbildningsenheten anordnat tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Syftet med utbildningen är ge ökade kunskaper för dem som arbetar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Har du frågor om kvalitetsarbetet inom förskola och skola är du välkommen att kontakta oss:

Profilbild saknas

Susanne Nord

Utbildningsdirektör

08-718 97 65

Profilbild saknas

Lotta Valentin

Enhetschef

08-718 95 08

Profilbild saknas

Carina Legerius

utvärderingsexpert

08-718 90 67

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.