Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tillsammans når vi målen!

Från 2017 har Nacka kommun nya övergripande mål och även en ny utbildningspolitisk strategi. Här kan du läsa mer om strategin, målen och de fokusområden som gäller förskola och skola. Målen når vi tillsammans - med barn och elever i fokus!

Utbildningspolitisk strategi

De nationella målen i skollag och läroplaner är grunden för förskolans och skolans uppdrag. I Nackas utbildningspolitiska strategi utgår vi från de nationella målen och betonar det som är särskilt viktigt i Nacka.

Utbildningspolitisk strategi

Den utbildningspolitiska strategin anger mål och strategier för att skapa den bästa utbildningen för barn och elever i Nacka.

Detta dokument är ett styrdokument och sammanfattar det allra viktigaste inom utbildningsområdet. Här finns vägmärken för att visa vägen till det som är målet, att skapa världens bästa skola för varje barn och elev, varje dag.

Länk till Nackas utbildningspolitiska strategi (PDF-dokument, 336 kB)

Mål och fokusområden för förskola och skola

Alla förskolor och skolor i Nacka ska arbeta så att de utgår från varje barns och elevs förutsättningar så att de kan utvecklas maximalt, och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Alla barn och elever ska få det stöd och den hjälp just de behöver.

Hur arbetar din verksamhet för att nå målen?

Hur målen nås avgörs av de professionella i förskolor och skolor och huvudmännen. Nyckeln till utveckling finns i verksamheten med barn och elever.

I länklistan nedan hittar du dokument Så här arbetar vi... som du kan använda som stöd när du och din personal planerar för hur just din förskola/skola vill arbeta för att nå Nackas övergripande mål.

Övergripande mål och fokusområden

Nackas övergripande mål gäller för all verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden som visar vad som är viktigt på utbildningsområdet. Klicka på plustecknet vid varje övergripande mål för att läsa utbildningsnämndens fokusområden. Du kan även läsa vad fokusområdet innebär samt hur målet följs upp.

Bästa utveckling för alla

fokusområden

Varför och vad innebär det?

Målet följs upp genom:

Alla barn och elever utvecklas maximalt

Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet och lust att lära

Alla barn och elever ska bli sedda i förskolan och i skolan, och få stöd i att förverkliga sin potential och nå kunskapsmålen.

Förskolor och skolor präglas av höga förväntningar på såväl barn, elever, föräldrar som på all personal inom förskolan och skolan.

Ett stimulerande lärande lägger grunden för livslånga kunskaper och färdigheter.

Resultat från nationellt prov och betyg

Enkätundersökning till föräldrar och elever

Bedömning i observationer inom VågaVisa-samarbetet

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Mål och fokusområden

Varför och vad innebär det?

Målet följs upp genom:

Alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet

Alla förskolor och skolor är goda miljöer för utveckling och lärande

Oavsett kommunal eller fristående huvudman är hög kvalitet och kvalitetsutveckling i fokus.

Oavsett var i Nacka man bor och var man går i förskola eller skola ska det vara en bra lärmiljö.

Att alla förskolor och skolor når en mininivå när det gäller elevresultat, andel förskollärare (förskolor) eller i enkäter till föräldrar och elever samt i externa miljögranskningar.

Stark och balanserad tillväxt

Mål och fokusområden

Varför och vad innebär det?

Målet följs upp genom:

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val av förskola och skola

Det är attraktivt att driva förskola och skola i Nacka. Anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

Att kunna påverka sitt val av förskola och skola lägger en god grund för trivsel, lärande och utveckling.

Att få välja förskola och skola svarar också mot kraven i skollagen.

Möjligheterna till en utbildning av god kvalitet gynnas av att en mångfald av skickliga anordnare vill verka i Nacka.

Statistik om tillgång till platser i förskolan och tillgodosedda förstahandsval vid val av skola.

Enkätundersökning till huvudmän som verkar i Nacka.

Maximalt värde för skattepengarna

Mål och fokusområden

Varför och vad innebär det?

Målet följs upp genom:

Nackas förskolor och skolor ska vara i kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid

Det är en viktig del i kvalitetsarbetet att inte bara mäta och jämföra resultat och resursanvändning på en övergripande nationell nivå, utan också med andra jämförbara kommuner.

Att vara medveten om vilka insatta resurser som bidragit till resultaten och under vilken tid är en annan viktig del av kvalitetsarbetet.

Nyanlända elever väljer skola på samma sätt som elever som redan bor i Nacka, och skolor samverkar för att snabbt erbjuda skolplatser för alla elever.

Jämförelser med andra kommuner i nationella jämförelser samt kommuner som gör samma enkätundersökning.

Elevresultat

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.