Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Statistik nyanlända maj 2016

Jämfört med november 2015 har antalet nyanlända i grundskolan ökat med 49 procent fram till maj 2016.

Ökningen från april till maj 2016 var fyra procent. Antal nyanlända elever i grundskolan är nu 283 stycken.

Elever som läser språkintroduktion i gymnasieskolan har från april till maj minskat med fem stycken och de är nu 167 stycken.

Lediga platser i grundskolor i Nacka kommun
Utbildningsenheten har fått utbildningsnämndens uppdrag att redovisa antalet lediga skolplatser i dagsläget. Någon statistik har inte gjorts över maj eftersom läsåret i princip är slut.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: