Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg våren 2016

Utbildningsenheten genomför både regelbunden och riktad tillsyn på förskolor och hos anordnare av pedagogisk omsorg. Här redovisas de åtgärder som gjorts under våren 2016.

Regelbunden tillsyn

Under våren 2016 har utbildningsenheten gjort regelbunden tillsyn i tre fristående förskolor som alla har bytt huvudman under 2015 och i en pedagogisk omsorg som startade under hösten 2015. Vid tillsynen framkom att alla verksamheter har god kvalitet.

Riktad tillsyn och insyn

Två riktade tillsyner har genomförts under våren 2016. Den ena genomfördes i alla förskolor och handlade om erbjudande av plats, den andra genomfördes i en verksamhet för pedagogisk omsorg och handlade om hur verksamheten erbjuder öppettider enligt Nacka kommuns allmänna bestämmelser.

Uppföljning av tidigare tillsyn

Under våren 2016 har utbildningsenheten följt upp fem av sju huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg som vid tillsynen hösten 2015 fått ett föreläggande eller en anmärkning. Resterande två huvudmän följs upp under augusti 2016.

Mer information om de olika ärendena hittar du i tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: