Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Juni

Ytterligare 9000 platser behövs fram till 2030

Nacka växer och i takt med att invånarna blir allt fler ökar även behovet av platser inom förskola och skola. Under perioden 2016-2030 kommer Nacka som helhet att behöva ytterligare omkring 9 000 platser i förskola och grundskola. Störst behov av nya platser är det i Boo och Älta.

Utbildningsnämnden i Nacka är ansvarig för att det finns tillräckligt med platser inom förskola och skola. Utbudet ska vara varierat och allsidigt och hålla en hög kvalitet. Dessutom finns krav gällande närhet i skollagen vilket generellt innebär att plats ska erbjudas i barnets/elevens närområde. Kravet på närhet minskar allt eftersom barnet blir äldre.

Som planeringsinstrument använder sig nämnden av den behovsprognos som årligen tas fram. Behovsprognosen används även som underlag för kommunstyrelsens beslut om att bygga ny förskola eller skola.

Nedan finns en kort sammanfattning av behovet av förskole- och skolplatser 2016-2030. I bilagan hittar du hela tjänsteskrivelsen med en fördjupad information.

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På Sicklaön och i Älta är behovet av utbyggnad som störst. Under prognosperioden finns planering för cirka 3 700 nya förskoleplatser. Utöver de planerade platserna behövs ytterligare cirka 200, främst i Älta och i Fisksätra.

Grundskola årskurs 1-6

Efterfrågan på förskoleklass och årskurserna 1-6 är tillgodosedd det närmsta året för hela Nacka men stora variationer finns mellan kommundelarna. Behovet av ytterligare skolplatser för hela kommunen är totalt cirka 3 300 platser fram till 2030.

I Boo behövs en kapacitetsökning snarast. Prognosen visar att det i Boo behövs en ny skola med placering i den södra kommundelen.

I Älta finns en ökad efterfrågan som möts av att Inspira förskolor och skolor öppnar till höstterminen 2016.

På västra Sicklaön kommer behovet av skolplatser att öka med cirka 2 400 platser. Flera skolanordnare har visat intresse för att driva skola i området.

Grundskola årskurs 7-9

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7-9 kommer att öka med cirka 1 800 under perioden. Utbudet skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Det är i Boo och Älta som nya platser kommer att behövas omgående. Eftersom det även i dessa områden saknas platser för förskoleklass och årskurserna 1-6, bör de nya skolorna kunna ta emot förskoleklass och årskurserna 1-9.

Trenden att elever söker sig i till västra Sicklaön har fortsatt och skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar. I takt med att antalet elever boende på Sicklaön ökar minskar valfriheten för elever från övriga Nacka som vill gå i skola där. Därför behövs fortsättningsvis fler platser i detta område så att även efterfrågan från andra kommundelar kan tillgodoses.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: