Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Nytt projekt ger nyanlända elever bättre möjligheter i skolan

Nyanlända elever har genom ett nytt projekt fått ökade möjligheter att klara målen i skolan. Skolorna i Nacka har samtidigt fått bättre verktyg för att ta emot nyanlända elever och ge dem undervisning på rätt nivå.

Elever som just kommit till Sverige har svårare att nå målen i grundskolan eftersom undervisningen är på svenska, ett språk den nyanlända eleven ännu inte behärskar tillräckligt.

I Nacka är målsättningen att alla elever som går ut grundskolan ska bli behöriga att söka till gymnasiet. För att öka måluppfyllelsen för våra nyanlända elever har Nacka startat ett projekt som vänder sig till skolor med elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolor med språkintroduktion. Nio skolor har hittills deltagit – sex grundskolor och tre gymnasieskolor.

Genom projektet har skolorna fått ett verktyg som ger eleven möjlighet att fortsätta med ämnesstudier utifrån sin kunskapsnivå, parallellt med att eleven studerar svenska. Skolan får även bättre möjlighet att bedöma elevens kunskapsnivå utan att hindras av språkförbistring. Detta ger sammantaget en bättre träffsäkerhet om vad eleven kan så att skolan kan erbjuda rätt stöd.

Vårterminen 2015 blev hälften av de nyanlända eleverna behöriga till gymnasiet när de gick ut nian, vilket är ett mycket bra resultat eftersom ingen har varit i Sverige längre än fyra år, många troligen kortare. De nyanlända eleverna är visserligen en liten grupp (cirka 3 procent av eleverna i Nacka) men detta är ändå en indikation på att den nya tekniken gett resultat.

Nyanlända elever har genom projektet fått ökade möjligheter att klara målen i skolan. Det blir även lättare för de nyanlända eleverna att integreras i samhället eftersom de med hjälp av den nya tekniken snabbt kan lära sig svenska. Det eleverna uppskattat mest är on-linehandledningen som ger eleven möjlighet att snabbt få studiehandledning på sitt modersmål. Hafsa Farooq går i årskurs 7 på Akademiska skolan och har nyligen kommit från Pakistan. Hafsa har på kort tid lärt sig svenska och tycker att online-hjälpen är ett bra stöd.

Akademiska skolan är en av sex grundskolor i Nacka som deltagit i projektet. Waris Mahamud är lärare i förberedelseklassen på Akademiska skolan tycker att det digitala läromedlet ger eleverna stor hjälp. Läraren undervisar på svenska och elever som behöver hjälp på sitt modersmål får hjälp direkt online.

- Alla skolor som har elever med annat modersmål än svenska skulle ha stor hjälp av att använda digitala läromedel, säger Waris Mahamud. Waris tycker att programmet är lätt och smidigt att använda – när alla elever fått inloggning till systemet blir online-hjälpen ett effektivt verktyg i klassrummet. Ibland har Waris saknat något ämne på ett visst språk men det har supporten oftast kunnat lösa snabbt.

Vill du veta mer om digitala läromedel för nyanlända elever? Kontakta utbildningsenheten så berättar vi mer!

Sidan uppdaterades: