Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Budgetprocessen i Nacka består av flera delar. När kommunfullmäktige tagit beslut om checkram för utbildningsnämnden tas nästa steg i processen när nämnden fattar beslut om internbudget. Internbudgeten innehåller bland annat nyckeltal och tilläggsbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2017. Utbildningsnämndens budget fastställdes då till 2 710,7 miljoner kronor. 2 422,5 miljoner kronor avser checkar och 288,2 miljoner kronor övriga kostnader.

Nästa steg i budgetprocessen för utbildningsnämnden är den internbudget där nämnden fördelar resurser utöver checkramen, beslutar om nyckeltal för de strategiska målen, uppföljnings- och utvärderingsplan samt plan för internkontroll.

Utbildningsnämnden ska i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och ta beslut om plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer uppföljnings- och utvärderingsplanen i februari stället för i samband med internbudgeten eftersom underlag för vad som ska ingå i planen ännu inte är redovisade.

Checkbelopp och tilläggsbelopp för 2017 hittar du på anordnarwebben.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: