Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Riktlinjer för mottagande av nyanlända

Skollagen reglerar vilket ansvar kommuner har för barn och elever som inte är folkbokförda i Sverige och som vistas i en kommun. Regelverket är olika beroende av vilken anledning barnet och barnets vårdnadshavare vistas i landet och vilken skolform det gäller. Nu har utbildningsnämnden tagit fram riktlinjer som beskriver vilka regler som gäller för respektive skolform och hur förskoleval och skolval görs.

Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga ansvar och rutiner för nyanlända barn och elever.

Utbildningsnämnden vill förtydliga att

  • Nacka kommun enligt lag har ansvar för att varje elev som vistas i kommunen får en skolplats, vilket innebär ett särskilt ansvar för de kommunala skolorna
  • samma regler och rättigheter gäller för dessa barn och ungdomar som för folkbokförda i Nacka
  • det inte finns centrala förberedelseklasser i Nacka utan nyanlända elever integreras direkt i ordinarie verksamhet
  • nyanlända ungdomar ska garanteras en plats på Introduktionsprogrammets språkinriktning
  • de nyanlända barnens vårdnadshavare/gode män ska välja förskola eller skola på samma sätt som de folkbokförda i Nacka gör. Det innebär att de ska göra ett aktivt förskole- eller skolval.

Nacka kommun måste se till att nyanlända barn och ungdomar erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola. Kan inte plats erbjudas i någon skola har den kommunala huvudmannen Välfärd skola ett särskilt ansvar att ordna en placering. Likaså har Välfärd skola ett särskilt ansvar för nyanlända ungdomars rätt till en plats på Introduktionsprogrammets språkinriktning, oavsett vilken skolbakgrund eleven har.

I bilagan Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Nacka kommun redovisas vilka riktlinjer och administrativa rutiner som gäller för respektive skolform.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: