Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Statistik över nyanlända december 2016 - januari 2017

Utbildningsenheten rapporterar vid varje nämndsammanträde antalet nyanlända i grundskola och gymnasieskola. Elevantalet i grundskolan har ökat med ett par procentenheter mellan december och januari och minskat något i gymnasieskolan.

Utbildningsenheten har utbildningsnämndens uppdrag att redovisa antalet nyanlända i grundskola och gymnasieskola i Nackas skolor per månad samt nulägesstatistik om lediga skolplatser.

Decembers och januaris statistik visar att antalet nyanlända i grundskolan har ökat med ett par procentenheter. Elevantalet har börjat öka något från att ha varit ganska stabilt. Elevantalet på gymnasieskolans Introduktionsprogram-språkinriktning var i januari 212 stycken. Mellan december och januari minskade elevantalet något.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: