Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny lag om stärkt meddelarskydd

Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Den nya lagen innebär i huvudsak att anställda i enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier.

Den som bedriver verksamheten får inte på något sätt försöka ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och får inte heller utsätta den personen för negativa åtgärder på grund av detta som till exempel arbetsrättsliga sanktioner. Lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen. Lagen omfattar endast rätten att lämna uppgifter om verksamheten i fråga. Skyddet innebär inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Det så kallade meddelarskyddet består av flera delar: meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.
Läs information om stärkt meddelarskydd (PDF-dokument, 150 kB)

Sidan uppdaterades: