Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nacka gymnasium deltar i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt

Nacka gymnasium har tackat ja till att delta i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Svenska Akademien är en av initiativtagarna till projektet som syftar till att genom intensivutbildning i svenska främja nyanlända elevers integrering och möjligheter inom utbildning och yrkesliv.

Projektet är tänkt att optimera elevernas förutsättningar att så snabbt som möjligt komma vidare i skolsystemet. Detta ska göras genom att bland annat ha tydliga och klart uttalade mål för varje ämne och elevkategori. Eleverna ska få mycket undervisningstid och en modell för studiehandledning ska utformas. Under implementeringsfasen kommer delar av arbetslag att delta i arbetsgrupper, diskussionsgrupper och studiedagar kring utgångspunkter och utveckling av upplägg för genomförande. Lärarnas arbete kommer under genomförandefasen att stöttas av representanter från projektet och arbetet kommer att dokumenteras av forskare.

Nacka gymnasiums deltagande i projektet möjliggörs av ett bidrag på 350 000 kronor från utbildningsnämndens utvecklingsbudget för höstterminen 2017. Tanken är att ge fortsatt stöd under hela implementeringstiden, 2017–2019.

Huvudfinansiär för utvecklingsprojektet är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, medfinansiär och huvudman är Svenska Akademien och ytterligare medfinansiär är Stockholms universitet, institutionen för svenska och flerspråkighet. Projekttiden sträcker sig över tre läsår varav det första året – som nu pågår – är ett planeringsår.

Mer information om projektet finns på Svenska Akademiens och Stockholms universitets webbsidor:

Svenska Akademien
Stockholms universitet

Sidan uppdaterades: