Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Skolvalet till hösten 2017 – resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

89 procent av dem som valde skola till hösten 2017 fick plats på den skola de valt i första hand. Det är en ökning med två procentenheter från 2016 men utbildningsnämndens mål på 90 % nåddes inte riktigt. Nästan alla som valde skola, 99 procent, fick plats på någon av de tre skolor som de valt.

Skolvalsstatistik

Totalt fick 89,3 procent plats på den skola de valt i första hand. Det är en förbättring med två procentenheter jämfört med förra året men utbildningsnämndens mål på 90 procent nåddes inte riktigt.

Resultatet skiljer sig kraftigt åt mellan de olika årskurserna. 96 procent av de som sökte till förskoleklass fick plats på den skola de sökt i första hand jämfört med 76 procent av dem som sökte till årskurs 7. Jämfört med förra året har andelen som fick sitt förstahandsval tillgodosett ökat till förskoleklass, medan den minskat till årskurs 7.

Elev och vårdnadshavare gör tre val av skola. 97 procent fick något av sina två första val. Det är en ökning från 95 procent förra året. Nästan alla, 99,3 procent, kunde beredas plats på något av sina tre skolval. I de fall det inte gick kontaktades vårdnadshavarna och de valde en skola i fjärde hand där de fick plats.

De två skolor som hade flest förstahandssökande till hösten 2017 var liksom föregående år Eklidens skola och Myrsjöskolan. 239 respektive 282 respektive elever sökte till dessa skolor i första hand.

I årets skolval har utbildningsenheten tillhandahållit underlag för rektorernas beslut om skolplacering. Tidigare har skolplaceringen hanterats av respektive rektor. Utbildningsenheten återkommer i juni till utbildningsnämnden med en utvärdering av denna process och förslag till hur skolplacering ska ske framöver.

Resultat i enkätundersökning till föräldrar

Information inför skolvalet

Många föräldrar är aktiva inför skolvalet. Sju av tio föräldrar hade läst på Nacka kommuns webbsida om hur skolvalet går till. Föräldrar kan också hitta information om skolor och jämföra skolornas kvalitet i Nackas webbverktyg Jämföraren. 49 procent hade gjort det, vilket är något fler än tidigare år. Hälften av föräldrarna hade besökt någon skolas informationsmöte, som ofta kallas öppet hus. En av tre föräldrar svarar att de tittat på prov- och betygsresultat, och lika många svarar att de tittat på vad föräldrar och elever tycker om skolorna i kommunen enkätundersökning.

Det är relativt små skillnader mellan kommundelar, men liksom tidigare är det något fler av föräldrarna i Fisksätra som har använt Jämföraren.

Nästan alla föräldrar, 98 procent, som tagit del av informationen på Nacka kommuns webbsida tycker att den är mycket eller ganska bra, och andelen nöjda har ökat över tid.

Även när det gäller Jämföraren har andelen som tycker att verktyget är bra ökat över tid, och var i årets undersökning 97 procent.

På frågan om de saknade något i informationen svarar 14 procent av föräldrarna ja. Det finns dock inget tydligt mönster i vad föräldrar saknat.

Är det viktigt att välja skola?

Föräldrar tycker i hög grad att det är viktigt att man som förälder får välja skola. 92 procent av alla svarande tycker att det är mycket eller ganska viktigt. Resultaten är på samma nivå som förra året. Föräldrar som har valt till förskoleklass svarar i högre grad att det är mycket viktigt än föräldrar som har valt till årskurs 7 (69 respektive 56 procent). Föräldrar i Fisksätra anser i högre grad än i andra delar av kommunen att det är mycket viktigt.

Faktorer som är viktiga i valet av skola

I enkäten fick föräldrarna fick ta ställning till hur viktiga olika faktorer var vid valet av skola. De faktorer som hamnar allra högst är att skolan ligger nära hemmet och erfarenheter från vänner och bekanta, samt intrycket vid besök på skolan. Många tycker att prov- och betygsresultat och resultat från elev- och föräldraenkäter samt skolans inriktning, men färre svarar här att det är mycket viktigt.

Genomförandet av skolvalet i Nacka24

När det gäller själva genomförandet av valet på webben tycker 87 procent av föräldrarna att webbsidan Nacka24 var mycket eller ganska lätt att använda, en ökning från förra året.
Läs hela tjänsteskrivelsen om skolvalet 2017

Sidan uppdaterades: