Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämnden har beslutat om ändringar i nämndens delegationsordning. Ändringarna är en följd av olika nationella lagändringar samt införande av en samordnad process i kommunen vad gäller placering av elever till förskoleklass och grundskola

En ny kommunallag träder ikraft från och med den 1 januari 2018 liksom nya regler i skollagen om skolplikt i förskoleklassen för sexåringar, vilket nyligen beslutats av riksdagen. Därutöver har en skyldighet att erbjuda lovskola införts. Därför har utbildningsnämnden beslutat om revideringar i utbildningsnämndens delegationsordning som tar hänsyn till förändringarna i det nationella regelverket.

Ändringar i delegationsordningen föreslås också med anledning av att utbildningsnämnden tidigare i år beslutat att införa en samordnad process i kommunen när det gäller placering av elever till förskoleklass och grundskola. Därutöver föreslås ändringar som syftar till att förtydliga delegationsordningen, vilket underlättar för delegaterna och bidrar till tydligare beslut för de som är mottagare av besluten.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: