Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

December

Ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämnden har beslutat om ändringar i nämndens delegationsordning. Ändringarna är en följd av olika nationella lagändringar samt införande av en samordnad process i kommunen vad gäller placering av elever till förskoleklass och grundskola

En ny kommunallag träder ikraft från och med den 1 januari 2018 liksom nya regler i skollagen om skolplikt i förskoleklassen för sexåringar, vilket nyligen beslutats av riksdagen. Därutöver har en skyldighet att erbjuda lovskola införts. Därför har utbildningsnämnden beslutat om revideringar i utbildningsnämndens delegationsordning som tar hänsyn till förändringarna i det nationella regelverket.

Ändringar i delegationsordningen föreslås också med anledning av att utbildningsnämnden tidigare i år beslutat att införa en samordnad process i kommunen när det gäller placering av elever till förskoleklass och grundskola. Därutöver föreslås ändringar som syftar till att förtydliga delegationsordningen, vilket underlättar för delegaterna och bidrar till tydligare beslut för de som är mottagare av besluten.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: