Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Internbudget 2018 beslutad för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat om internbudget vilket är ett steg i budgetprocessen efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget och checknivåer för 2018. Utbildningsnämnden fördelar i sin internbudget bland annat medel till likvärdighetsgarantin och beslutar om tilläggsbeloppens storlek. Nytt för i år är att lovskola ingår bland tilläggsbeloppen.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2018. Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 796,7 miljoner kronor, 2 499,9 miljoner kronor avser checkar och 296,8 miljoner kronor övriga kostnader.

Som nästa steg i budgetprocessen ska utbildningsnämnden sedan i sin internbudget fördela resurser utöver checkramen och fatta beslut om plan för internkontroll. Utbildningsnämnden fastställer uppföljnings- och utvärderingsplanen i februari stället för i samband med internbudgeten eftersom underlag för vad som ska ingå i planen ännu inte är redovisade.

Fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat budgetramar för:

  • Likvärdighetsgarantin, 259,7 miljoner kronor
  • Nämnd-, myndighets- och huvudmannauppgifter, 28 miljoner kronor
  • Öppna förskolan, 7,3 miljoner kronor
  • Forskning och utveckling, 1,8 miljoner kronor

I tjänsteskrivelsen hittar du mer information om varje post samt alla aktuella belopp. Beloppen hittar du även på anordnarwebben.

Länk till tjänsteskrivelsen om internbudgeten

Sidan uppdaterades: