Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Skolade i goda positiva möten med barnen

Samskolans skol- och fritidspersonal har under året deltagit i Nackas första pilotutbildning, ABC i skolan.

Under utbildningen har man lyft vikten av ett gott bemötande och en samsyn kring ett gemensamt positivt förhållningssätt till barnen. Deltagarna har fått möjlighet att reflektera och diskutera ”ABC-verktyg” och praktisera dem på eleverna.

Personalen på Samskolan har varit generösa och delat med sig av sina svårigheter och framgångar. Man har redan nu sett en ökning av positiv uppmärksamhet, minskat tjat och skäll och det har lett till en lugnare och mer inkluderande miljö för eleverna.

- Genom att satsa på och stärka personalen främjar vi även barns hälsa och positiva utveckling, skolframgång och framtida möjligheter, berättar Tina Lundin från Barn- och ungdomsverksamheten i Nacka kommun.

Pilotutbildningen hölls av Maria Malmgren, från Barn- och elevhälsan och Tina Lundin, från Barn- och ungdomsverksamheten. Det var möjligt att utföra den tack vare biträdande rektor Annika Billing, som var första skola att nappa på idén.

ABC i skolan och förskolan:

- bygger på samma forskningsbaserade principer i bemötande som förmedlas till föräldrar genom ABC föräldraträffar.

- är utvecklat av PLUS inom Stockholms stad i samarbete med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar där Nacka kommun nu är samverkanskommun.

- grundprincipen är att öka den positiva uppmärksamheten och minska den negativa. Ett förhållningssätt som gynnar alla relationer och alla barn.

Läs mer om ABC-föräldraträffar

https://www.nacka.se/abc

Sidan uppdaterades: