Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Fördjupad analys av skolresultaten våren 2017

I kvalitetsanalysen för 2017 gavs en övergripande bild av resultaten för grundskolan och gymnasieskolan från våren 2017. Här får du en utförligare redovisning av resultaten i grundskola och gymnasieskola.

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att ligga på en hög nivå. I den fördjupade redovisningen ges en bild av hur elevernas resultat i de nationella proven utvecklats mellan årskurs 3 och 6 samt hur elevernas betyg utvecklats mellan årskurs 6 och 9. Många elever har en positiv utveckling av sina resultat. Ett exempel är de elever som inte nådde kravnivån i det nationella provet i årskurs 3; nio av tio fick ett godkänt provresultat i årskurs 6.

Men det finns också elever som trots goda resultat i provet i årskurs 3 inte når så höga resultat i årskurs 6. En jämförelse mellan skolor för eleverna som inte klarade kravnivån i årkurs 3, visar att resultaten i provet i årskurs 6 varierar mellan skolorna, främst i matematik.

Liksom för grundskolan är resultaten för Nackas gymnasieskolor på en fortsatt hög nivå. Den genomsnittliga betygspoängen är den högsta sedan den nya gymnasieskolan infördes – 15,2 poäng. Andel elever som tog sin gymnasieexamen inom avsedda tre år var 83 procent, vilket avviker positivt från såväl länet som riket.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: