Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Mars

Har tilläggsbeloppet avsedd verkan i grundskolan?

En utvärdering visar att skolornas insatser vad gäller elever med omfattande behov av särskilt stöd oftast fungerar väl och hjälper eleverna att utvecklas. Ett orosmoment är dock att insatserna i åtgärdsprogrammen inte alltid stämmer överens med de faktiska insatserna.

En resurssamordnare från utbildningsenheten har under hösten 2017 besökt tolv grundskolor i Nacka. Alla tolv skolorna har beviljats tilläggsbelopp för elever i omfattande behov av särskilt stöd och därmed extraordinära stödinsatser. Besöken har inneburit observationer av undervisningssituationen samt samtal med elever, pedagoger, resurspersoner och skolledningen.

Positivt är att skolornas insatser oftast visar sig fungera väl och att eleverna utvecklas. Men för några av de yngre eleverna med komplexa behov fungerar det sämre på grund av att skolorna har svårt att möta behoven. En oroande slutsats är att insatser som beskrivs i åtgärdsprogrammen inte alltid visar sig överensstämma med faktiska insatser.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: