Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

God tillgång på utbildade och legitimerade lärare i Nacka

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2017. När det gäller fritidshemmens personal har andelen personal med pedagogisk högskoleexamen minskat

I ett ärende som just varit uppe i utbildningsnämnden redovisas statistik om lärares behörighet och legitimation från Skolverket. Statistiken avser lärare som är anställda i oktober 2017, och omfattar legitimationer utfärdade till och med februari 2018.

I ärendet redovisas också statistik som visar i vilken grad fritidshemspersonalen har pedagogisk högskoleexamen.

Lärare

Lärarstatistiken redovisas för två grupper:

  • alla som arbetar som lärare
  • de lärare som omfattas av legitimationskrav.
    Här ingår till skillnad från i den första gruppen till exempel inte modersmålslärare eller lärare i yrkesämnen. Lärare på skolor med undervisning på engelska samt Waldorfskolor är undantagna från legitimationskravet, vilket för Nacka innebär att Internationella Engelska skolan och Idunskolan inte ingår.

Grundskola

Av de som arbetar som lärare i grundskolan i Nacka har 78 procent pedagogisk högskoleexamen, vilket är ungefär som förra året (minus en procentenhet). Det är något lägre än nivån i riket. Andelen är högre för kommunala skolor än för fristående.

Om vi istället tittar på de lärare som omfattas av legitimationskravet så har 75 procent legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne, vilket är ungefär som förra året (minus en procentenhet). Det är till skillnad från pedagogisk högskoleexamen något högre än i riket och i länet. Även här är läget bättre för de kommunala skolorna än för de fristående som grupp.

Bäst tillgång till legitimerade lärare i grundskolan är det i Nacka i franska, spanska och svenska. Sämst tillgång är det i ämnena svenska som andraspråk, teknik och hem- och konsumentkunskap. Det stora flertalet, drygt åtta av tio av dem som arbetar som lärare i svenska som andraspråk och teknik, där andelen legitimerade är särskilt låg, har dock pedagogisk högskoleexamen.

Gymnasieskola

Av de som arbetar som lärare i gymnasieskolan i Nacka har 83 procent pedagogisk högskoleexamen, vilket är ungefär lika många som förra året (plus en procentenhet). Det är högre än i riket.

Bland de lärare som omfattas av legitimationskrav har 85 procent legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne, vilket är detsamma som året innan. Det är klart högre än rikets och länets genomsnitt.

I gymnasieskolan är andelen legitimerade lärare (omräknat till heltidstjänster) högst i musik, historia, kemi följt av svenska. Lägst är andelen i naturkunskap, geografi och svenska som andraspråk. Flertalet har dock pedagogisk högskoleexamen.

Fritidshem

I oktober 2017 var andelen personal med pedagogisk högskoleexamen 22 procent i Nacka, en minskning jämfört med året innan, då andelen var 26 procent. Andelen i Nacka är densamma som i länet, men lägre än i riket.

Skolverket redovisar inte statistiken för fritidshem per skola. Utbildningsenheten har därför beställt dessa uppgifter från SCB, men de har inte levererats ännu.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: