Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Missade du den utbildningspolitiska hearingen?

Den 27 april bjöd utbildningsnämndens ledamöter in kommunstyrelsens verksamhetsutskott, rektorer, förskolechefer och huvudmän med verksamhet i Nacka till en utbildningspolitisk hearing. Här får du ett kort referat och kan ta del av föreläsarnas presentationer.

Syftet med dagen var att ge nya kunskaper från aktuell forskning och hearingen avslutades med en paneldiskussion kring hur varje förskola och skola kan påverka barnens och elevernas maximala utveckling.

Tobias Nässén, utbildningsnämndens ordförande i Nacka (M) hälsade välkommen till hearingen och lämnade sedan över till dagens första föreläsning: Hjärna, gener och jävlar anamma. Vad är viktigt för barns lärande? Föreläsare var Torkel Klingberg, hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Torkel pratade bland annat om det engelska begreppet "grit" som kort kan översättas som "driv, ihärdighet och jävlar anamma".

Efter en fikapaus - då många deltagare passade på att mingla och diskutera det de just hade hört - var det dags för Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Maria föreläste på ämnet Hur skapar vi framgångsrika skolor? Den internationella forskningen om skolframgång har länge dominerats av idén om att resultatskillnaderna kan förklaras med elevfaktorer. Marias forskning visar att en annan förklaring kan vara skillnader i hur skolor bedriver och organiserar sin verksamhet. Studien har visat att på de framgångsrika skolorna är ledningen målinriktad och kollektiv och den sker i dialog med förvaltningsledningen.

Siste talare för dagen var John Baumber, Director of Education för Kunskapsskolan UK och Whole Education. John gav oss en inblick i utbildningsystemet i England och erfarenheter från sitt arbete på Student Agency in Learning där han arbetar med att stödja skolor så att de kan utvecklas och ge eleverna verktyg för ett maximalt lärande.

John föreläste på engelska och hans tema var "Success is for everyone". Han pratade bland annat om "Learned helplessness and learned optimism" och att våra skolor i högre utsträckning behöver vara "A happy place".

Den utbildningspolitiska hearingen avslutades med ett panelsamtal. Panelen, som bestod av Maria Jarl, John Baumber, Tobias Nässén samt Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka, diskuterade kring frågor som förmiddagens föreläsare tagit upp men även kring frågor från publiken.

Ett stort tack till föreläsare och engagerad publik som gav deltagarna inspiration och nya vinklar i det fortsatta arbetet med att ge alla barn och elever möjlighet att lyckas och utvecklas maximalt!

Sidan uppdaterades: