Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka växer: 9000 nya platser behövs fram till 2035

Enligt en ny behovsprognos behöver Nacka utöka antalet platser i förskolan och grundskolan med 7000 platser. Störst behov av nya platser är det på Västra Sicklaön och i Älta där nybyggnadstakten är som högst. Dessutom behövs ytterligare 2000 platser på gymnasieskolan.

Varje år tar utbildningsenheten fram en prognos för kommande efterfrågan av platser i förskolan och grundskolan i Nacka. Årets prognos ligger till grund för utbildningsnämndens handlingsplan för åren 2018-2035. Planen utgår från skollagens krav när det gäller närhet till förskolor och skolor vilket generellt innebär att plats ska erbjudas i barnets/elevens närområde. Kravet på närhet minskar allt eftersom barnet blir äldre. Nedan finner du en kort sammanfattning av behovet av förskole- och skolplatser. Hela behovsprognosen för förskole- och skolplatser 2018-2035 finner du via länken nedan.

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka i Nacka men varierar mellan kommundelarna. På Sicklaön, i Boo och i Älta är behovet av utbyggnad som störst. Under prognosperioden finns planering för cirka 4 000 nya förskoleplatser. Totalt sett finns det ett överskott på förskoleplatser i planeringen. Det beror främst på att behoven schablonberäknas i ett tidigt stadium i nybyggnadsprojekten. En revidering av behoven sker därefter kontinuerligt utifrån aktuella uppgifter.

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

För kommunen som helhet är efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 tillgodosedd med den planering som finns idag. Prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare 3 100 skolplatser i hela Nacka fram till 2035. Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden/Fisksätra. Utöver den planering som finns kommer det att behövas ytterligare skolplatser i slutet av prognosperioden. På västra Sicklaön planeras för ytterligare cirka 1 700 platser.

Grundskola årskurs 7-9

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7-9 kommer att öka med cirka 1 800 under hela perioden. Utbudet skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar. Hänsyn till dessa elevströmmar har tagits i planeringen gällande antalet skolplatser. I Älta kommer det att råda brist på platser. Det innebär att antalet skolplatser i provisoriska lokaler bör ökas under byggnationstiden av Skolgallerian.

Gymnasieskola

Antalet Nackaungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 2 000 fram till år 2035. En tidigare analys av behovet av framtida gymnasieplatser i Nacka visar att det behövs cirka 2 000 nya platser med hänsyn tagen till sökmönstren i gymnasieregionen.

Länk till tjänsteskrivelsens bilaga

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.