Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas gymnasieelever ger både ris och ros till sina skolor

Gymnasieungdomarna i Nacka ger både ris och ros till sin skola i en färsk enkätundersökning bland gymnasieeleverna i Stockholms län. Syftet med undersökningen är att följa upp kommunernas mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola.

Gymnasieantagningen Stockholms län genomför varje år en gemensam enkätundersökning till samtliga länets gymnasieungdomar i årskurs 2. Årets undersökning visar att Nackas gymnasieskolor är mest nöjda när det gäller upplevd trygghet, sina lärare, sitt gymnasieprogram och sin skola samt att det är en positiv stämning på skolan. Det eleverna är mest missnöjda med handlar om meningsfulla utvecklingssamtal, information om hur de ligger till, motivation, vägledning och inflytande.

Detta gäller även för Stockholms läns elever totalt sett. Resultaten har försämrats de senaste tre åren – både för Nackaskolornas elever som för Stockholms läns elever. Den nedåtgående trenden är tydligare i Stockholms län än i Nacka. Utbildningsnämndens resultatindikatorer som är kopplade till enkätsvaren är inte uppfyllda och resultaten har försämrats jämfört med föregående år.

Skolinspektionen har under våren också genomfört en enkät i Nackas kommunala gymnasieskolor och i tre fristående gymnasieskolor. Den enkäten visar inte samma negativa bild för Nacka, generellt sett har resultaten där förbättrats. Dock är det en svag nedgång i de frågor som handlar om stimulans och inflytande.

Utbildningsnämndens beslutade resultatindikatorer

Samtliga enkätfrågor som är kopplade till utbildningsnämndens resultatindikatorer har försämrats jämfört med år 2017 och de flesta är långt ifrån målnivåerna. Andel elever som är trygga i skolan är dock fortfarande på en hög nivå och endast fem procentenheter från målvärdet. Nio av tio elever upplever att de är trygga.

Av de sju gymnasieskolor som genomfört enkäten är det endast Rytmus som når upp till utbildningsnämndens mål att minst 80 procent av eleverna ska vara nöjda med sin gymnasieskola. Utbildningsnämnden har beslutat att samtliga enheter som inte når upp till målet ska träffa utbildningsenheten på ett kontrollbesök.

I och med att enkätsvaren för Gymnasieantagningens enkät har försämrats i såväl Nacka som i länet finns anledning att fundera över vad detta beror på. Utbildningsenheten föreslår att en studie genomförs för att få en fördjupad bild av elevernas syn på skolan och vad som ligger bakom det missnöje som framkommer i enkäterna.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.