Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vårens tillsyn och insyn visar på en generellt god kvalitet

Den tillsyn och insyn som utbildningsenheten genomfört under våren 2018 visar att förskolorna generellt håller god pedagogisk kvalitet. Utbildningsenheten har gett några anordnare anmärkning vad gäller deras systematiska barnsäkerhetsarbete. Uppföljning av tidigare tillsyner visar att de allra flesta huvudmän har åtgärdat bristerna.

Utbildningsenheten genomför vartannat år regelbunden tillsyn eller insyn hos Nackas förskolor och pedagogisk omsorg. Under år 2016-2017 har utbildningsenheten genomfört tillsyn i pedagogisk omsorg och fristående förskolor och under våren 2018 genomfördes insyn i de kommunala förskolorna.

Vid insynsbesöken i de kommunala förskolorna var det tydligt att flera förskolor har utvecklat sin lek- och lärmiljö. Detta gäller särskilt de förskolor som deltagit i Välfärd Skolas samarbete med Stockholms universitet och forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan. På dessa förskolor har lek- och lärmiljön blivit mer innehållsrik och inbjudande med ett större utbud av tillgängligt, utmanande och inspirerande material. Förskolecheferna och pedagogerna uttrycker också att de har fått större kunskap och förståelse om att lek- och lärmiljön har stor betydelse för barns lärande och personliga utveckling.

Tillsynsbesöken visade att flera kommunala förskolor har brister inom systematiskt barnsäkerhetsarbete. Generellt handlar det om att förskolans barnsäkerhetsrutiner inte är förankrade hos personalen, vilket utbildningsenheten menar är oroande. Även flera fristående förskolor hade brister i det systematiska barnsäkerhetsarbetet vid tillsyn under år 2017. Utbildningsenheten kommer därför att undersöka om det finns någon metodik som kan användas i uppföljningssyfte för att säkerställa att huvudmännen har rutiner för barnsäkerhetsarbetet i förskolan som är väl kända på alla nivåer i verksamheterna.

Riktad tillsyn och insyn

Fyra riktade tillsyner har gjorts under våren 2018. En av dessa har riktats till alla anordnare av pedagogisk omsorg och handlar om en översyn av antal barn och personal i verksamheterna. De flesta anordnare arbetar själva i sina verksamheter och har mellan tre och sju barn, de som har fler barn har oftast anställda i verksamheten. Alla anordnare av pedagogisk omsorg samverkar på något sätt med varandra i olika grupperingar för att säkerställa tillgång till personal och eventuellt vikariebehov.

En riktad tillsyn har gjorts hos en anordnare av pedagogisk omsorg, tillsynen handlar om rätt till check och kontrakterad tid för alla barn hos anordnaren. Två riktade tillsyner har gjorts i fristående förskolor och berör klagomål från vårdnadshavare. Dessa tre tillsyner pågår fortfarande och kommer därför med i redovisningen av nästa tillsynsperiod.

Uppföljning av tidigare tillsyn

Under våren 2018 har utbildningsenheten följt upp de åtgärder som huvudmännen vidtagit för att åtgärda brister i de förskolor som fick anmärkning eller föreläggande under perioden 13 maj 2017 till 14 november 2017. De allra flesta huvudmän har åtgärdat bristerna. En huvudman har fått ett föreläggande då bristerna kvarstod vid uppföljningen, en huvudman har fått en fortsatt anmärkning och en huvudman har fått ett nytt datum för uppföljning.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.