Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas niondeklassare fortsätter att övertyga!

Färsk betygsstatistik visar att Nackas niondeklassare fortsätter att ha mycket goda betygsresultat. Jämfört med förra året har både meritvärdet och andelen behöriga till gymnasieskolan ökat. Nästan alla skolor i Nacka har ett resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Kort sammanfattning av niornas betyg våren 2018:

  • Vårterminen 2018 var medelvärdet i Nacka 269 poäng.
    Våren 2017 var genomsnittet för riket 224 poäng
  • 95,1 % av nackaeleverna blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram våren 2018. Våren 2017 var genomsnittet för riket 83 procent.
  • Nästan hälften av de nyanlända eleverna i nian blev behöriga till gymnasiet. Våren 2017 var genomsnittet för riket 28 procent.

- För att år efter år bibehålla, och till och med öka, Nackas enastående skolresultat krävs mycket duktiga elever som jobbar på och kämpar med alla utmaningar i skolans värld - det ger resultat! Men det krävs också modiga förtroendevalda och skickliga skolledare som fångar målen och de högt ställda förväntningarna och omsätter dessa i elevernas vardag. Tack till er alla, säger en stolt utbildningsdirektör Susanne Nord.

Meritvärdet

Våren 2018 var det genomsnittliga meritvärdet 269 poäng för samtliga elever som gått i skolor i Nacka, en ökning med tre poäng sedan föregående år. Meritvärdet är ungefär oförändrat för de kommunala skolorna medan det har ökat för de fristående skolorna. Nästa alla Nackaskolor har resultat som ligger långt över riksgenomsnittet våren 2017.

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

Andelen Nackaelever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 95,1 procent, en ökning från 94,0 procent förra året. Drygt 1400 Nackaelever gick ut nian våren 2018. Av dessa var det 69 elever som inte uppnådde behörighet till yrkesprogram, jämfört med 76 elever året innan.

Andelen nyanlända som blev behöriga till gymnasiet

De nyanlända eleverna är en liten grupp men det är ändå glädjande att nästan hälften av dessa elever blev behöriga till gymnasiet. Våren 2017 var genomsnittet för riket 28 procent.

33 elever, eller två procent av eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2018, var nyanlända. De hade alltså kommit till Sverige i årskurs 6 eller senare. Resultaten för de nyanlända eleverna varierar – en del har fått mycket goda resultat, medan andra enbart fått godkänt i enstaka ämnen. Nästan hälften, 45 procent, blev behöriga till gymnasiet. Våren 2017 var motsvarande siffra i riket 28 procent.

Om statistiken

Resultaten gäller samtliga elever inklusive nyanlända. Uppgifterna avser de betyg eleverna hade när de gick ut årskurs 9 och omfattar alltså inte eventuella kompletteringar under sommaren.

Vid jämförelser med förra året av totaluppgifter är det bra att tänka på att i förra årets uppgifter ingick skolan Snitz, som nu har flyttat från Nacka. I förra årets uppgifter ingick inte Akademiska skolan, som finns med i år. Resultaten gäller samtliga elever inklusive nyanlända.

En fördjupad analys av resultaten redovisas för utbildningsnämnden på sammanträdet i början av september. Resultaten kommer att diskuteras med varje rektor på de kvalitetssamtal som utbildningsenheten genomför i september och oktober. Skolverket redovisar statistiken för alla kommuner i slutet av september.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.