Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förslag på höjning av gymnasieskolans programpriser

Storsthlms styrelse har inför 2019 föreslagit en uppräkning med 1,8 procent för både programpriserna och för strukturtillägget. Kommunerna i samverkansområdet ska nu fatta beslut om höjningen.

Enligt det gällande samverkansavtalet ska avtalsparterna varje år besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag och sedan fattar varje kommun ett politiskt beslut om programpriserna.

Storsthlm föreslår en uppräkning med 1,8 procent jämfört med årets priser för både programpriserna och för strukturtillägget. Kommunfullmäktige i Nacka fattar beslut om programpriserna i samband med beslutet om Mål och Budget i november 2018.

Förändring av Introduktionsprogrammet

Riksdagen har beslutat om förändringar av Introduktionsprogrammets studievägar Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val. Förändringarna gäller från höstterminen 2019 och innebär att Preparandutbildningen tas bort och ersätts av Programinriktat val.

I förslaget från Storsthlm finns inte konsekvenserna av den här lagändringen med, vilket innebär att förslagets del som avser det nuvarande Programinriktade individuella valet (IMP) endast avser vårterminen 2019. Storsthlm kommer att återkomma med förslag om prissättningen.

Vad är Storsthlm och vad innebär ett samverkansavtal?

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma Gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan. I Gymnasieantagningens ansvar ingår också bland annat Jämför gymnasieskolor, Gymnasiemässan och Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Storsthlm ägs av Stockholmsregionens 26 kommuner.

Samverkansavtal inom gymnasiet

I Stockholms län finns omkring 80 000 elever. Sedan 2011 finns ett samverkansavtal som gör att alla elever i regionen kan söka till, och antas på lika villkor, till samtliga gymnasieskolor i länet.

Gemensamma programpriser och strukturtillägg

I samverkansavtalet ingår också gemensamma programpriser på nationella program för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. En modell för resursfördelning finns också genom ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.

Läs hela tjänsteskrivelsen och bilagan

Sidan uppdaterades: