Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Så här gick det för eleverna på språkintroduktion våren 2018

Utbildningsenheten har gjort en sammanställning av hur det gick för eleverna på gymnasieskolans språkintroduktion våren 2018. De flesta av eleverna som fick godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk våren 2018 har gått vidare till andra studier.

Introduktionsprogrammets språkintroduktion ska erbjuda nyanlända elever en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de senare ska kunna gå vidare i utbildningssystemet.

Eleverna på gymnasieskolans språkintroduktion är en heterogen grupp med olika bakgrunder och förkunskaper. Av de drygt 200 elever som gick på utbildningen i våras fick 54 stycken godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Genomströmningstiden för dem var knappt två och ett halvt år. Knappt hälften av de 54 eleverna har gått vidare till ett nationellt program, och några fler har fortsatt på ett annat introduktionsprogram, övriga har påbörjat en annan utbildning eller flyttat från Sverige. Mer än 20 procent av den totala elevgruppen var asylsökande.

Tre fjärdedelar av de 200 eleverna gick i Nackas skolor och en fjärdedel på skolor utanför Nacka, framförallt på skolor i Värmdö. I Nacka erbjuder fyra gymnasieskolor språkintroduktion; de kommunala skolorna Nacka gymnasium och YBC samt de fristående skolorna Mediagymnasiet och Nacka Praktiska gymnasium.

Starka sidor och utmaningar

Utbildningsenheten bett gymnasieskolorna i Nacka som erbjuder språkintroduktion att berätta om starka sidor och utmaningar.

Gymnasieskolorna framhåller sin engagerade och kompetenta personal som en av flera starka sidor. Utmaningen som flera skolor nämner är framförallt de asylsökande elevernas psykiska ohälsa, bland annat på grund av ovissheten med asylprocessen. Många elever får svårt med motivationen och har en hög frånvaro.

Om asylsökande elever

Asylsökande och tillståndslösa elever har enligt skollagen rätt att påbörja en gymnasieutbildning om de är yngre än 18 år. Den så kallade ”gymnasielagen” innebär att somliga av de asylsökande ungdomarna kan ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier. De ska dock uppfylla vissa kriterier för att komma i fråga. Uppehållstillståndet blir i första hand 13 månader men kan förlängas beroende på fortsatt utbildning.

Möjligheten att följa asylsökande elevers utveckling i skolsystemet är begränsad då eleverna saknar svenskt personnummer. Det händer att eleverna flyttar till en annan kommun, byter skola, får sin ålder uppskriven, byter födelsedatum, byter namn och en del får uppehållstillstånd och då ett personnummer. Fler än var femte elev på Språkintroduktion saknade i våras svenskt personnummer.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: