Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Riktlinjen för placering i de kommunala skolorna har reviderats

Med anledning av Kammarrättens tidigare dom har utbildningsnämnden reviderat sina riktlinjer gällande placering av elever i de kommunala skolorna. Ändringen avser urvalsmodell i det fall en skola inte kan ta emot alla sökande.

Efter skolvalet 2017 överklagade två vårdnadshavare Nackas modell för urval i det fall en skola får fler sökande än det finns platser. Ärendet har slutgiltigt avgjorts i Kammarrätten som drog slutsatsen att Nackas urvalsmodell strider mot skollagens bestämmelse.

Med anledning av Kammarrättens dom har utbildningsnämnden därför gjort ändringar i sina riktlinjer för placering av elever i förskoleklass och grundskola vid de kommunala skolorna i Nacka.

Den huvudsakliga förändringen avser hur relativ närhet mäts då urval behöver göras till en kommunal skola. I den nya riktlinjen är den alternativa skolan, som mätningen görs mot, alltid elevens närmaste eller näst närmaste kommunala skola.

Ändringar mot bakgrund av kammarrättens dom

Beräkning av relativ närhet ändras

När urval behöver göras rangordnas elever utifrån sin relativa närhet till skolan, från högst värde till lägst beräknat på följande sätt:

Relativ närhet = (avståndet från folkbokföringsadressen till den alternativa skolan) – (avståndet från folkbokföringsadressen till den önskade skolan).

I den nya riktlinjen är den alternativa skolan elevens närmaste kommunala skola, mätt från folkbokföringsadressen. Om elevens förstahandsval är den närmaste kommunala skolan är den alternativa skolan istället elevens näst närmaste skola.

Förtydligande i fall då elever har samma relativa närhet

Vid urval är principen alltid rangordning utifrån relativ närhet. Det är enbart om flera elever har samma relativa närhet, som dessa särskiljs sinsemellan utifrån att de ska få så högt rangordnat önskemål som möjligt tillgodosett.

Det innebär att av två elever med samma relativa närhet så rangordnas den som har den önskade skolan som sitt förstahandsval högre än den som har skolan som sitt andra- eller tredjehandsval.

Om elever trots detta inte kan särskiljas sker rangordningen dem emellan utifrån närheten mellan folkbokföringsadressen och den önskade skolan, där den elev som bor närmast skolan kommer högst i rangordningen.

Övriga ändringar

Ett antal ändringar har gjorts enbart i förtydligande syfte. Exempelvis har en följdändring gjorts i avsnittet om obligatoriskt skolval utifrån att förskoleklassen har blivit obligatorisk.

Länk till tjänsteskrivelsen

Länk till den reviderade riktlinjen för placering i förskoleklass och grundskola (PDF-dokument, 127 kB)

Sidan uppdaterades: