Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Oförändrat antal nyanlända elever i Nacka

Ny statistik visar att antalet nyanlända elever i Nacka ligger kvar på samma nivå som vid senaste redovisningen i november 2018.

Utbildningsenheten rapporterar antalet nyanlända elever i grundskola och gymnasieskola tre gånger per år. Antalet nyanlända elever i maj 2019 är ungefär lika många som i november 2018 – några fler elever i grundskolan och några färre i gymnasieskolan. Två procent av eleverna i Nackas kommunala och fristående grundskolor är nyanlända och för Nackas gymnasieskolor är motsvarande andel tre procent.

Enligt skollagen definieras en elev som nyanländ om eleven anlänt till Sverige efter skolstart vid sju års ålder och under fyra år. Gymnasieskolans språkintroduktion är endast till för nyanlända elever.

Grundskolan

Antalet nyanlända elever i grundskolan är på en stabil nivå. Jämfört med föregående mätning i november har antalet ökat med fem elever och är idag 310 elever, vilket är på ungefär samma nivå som förra året vid den här tiden. Det är olika kategorier av nyanlända som kommer till Nacka, det är inte bara asylsökande personer eller anvisade flyktingar utan även personer som arbetskraftsinvandrat från EU-länder men även från länder utanför EU.

Akademiska skolan är den skola som har flest nyanlända elever och också andelsmässigt sett i förhållande till skolans storlek. Efter Akademiska skolan följer antalsmässigt Orminge skola, Samskolan, Skuru skola samt Ektorp och Borgvalla skolor. Andelsmässigt sett följs Akademiska skolan av Orminge skola, Maestroskolan, Vittra i Saltsjö-Boo och Vilans skola.

Gymnasieskolan

Liksom för grundskolan är elevantalet på gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion ungefär detsamma som vid föregående mätning i november. Antalet har sjunkit med sju elever till 169 stycken.

De flesta eleverna får sin utbildning på Nacka gymnasium, följt av YBC, Värmdö Tekniska gymnasium och Gustavsbergs gymnasium. Av det totala elevantalet på språkintroduktion får drygt två tredjedelar sin utbildning på en gymnasieskola i Nacka.

Av de drygt 4 900 eleverna i Nackas kommunala och fristående gymnasieskolor är tre procent elever på språkintroduktion.

Läs hela tjänsteskrivelsen med diagram och tabeller

Sidan uppdaterades: