Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Reviderade riktlinjer inför skolvalet 2020

Riktlinjerna för placering i förskoleklass och grundskola har setts över och reviderats på två områden: För elever med sekretessmarkering samt för elever som flyttar till eller inom Nacka. Den nya riktlinjen gäller från skolvalet inför höstterminen 2020.

I utbildningsnämndens dokument Riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola förtydligas hur bestämmelserna kring skolplacering i skollagen tillämpas i Nacka kommun. Riktlinjen gäller för placering av barn - folkbokförda i Nacka - vid kommunala skolor i Nacka. Dokumentet beskriver bland annat hur principen om relativ närhet fungerar som urvalsgrund, då en skola har fler sökande än platser.

Riktlinjen fastslogs i december 2018 och nu har en översyn gjorts med utgångspunkt från erfarenheterna från skolvalet 2019 samt jämförelser med andra kommuner. Riktlinjen har ändrats på två områden:

Elever med sekretessmarkering

Elever med sekretessmarkering har ett adresskydd vilket medför att relativ närhet inte kan beräknas med hjälp av folkbokföringsadressen, eftersom adressen inte är känd. Från och med skolvalet 2020 placeras elever med sekretessmarkering före övriga elever, på den skola de önskar. De ingår således inte i ett urval i de fall en skola har fler sökande än lediga platser.

Utbildningsenheten bedömer att detta är den mest rimliga lösningen då elevens adress inte är känd. Denna grupp elever utgör i nuläget en liten andel av det totala antalet elever, cirka åtta elever till förskoleklass och åtta elever till årskurs sju skolvalet 2020. Flera andra kommuner tillämpar den princip som föreslås.

Elever som flyttar till eller inom Nacka

Riktlinjen ändras vad gäller skolplacering för elever som är på väg att flytta till kommunen och elever som flyttar inom kommunen. Flytten ska ske senast den 10 augusti för att eleven ska garanteras skolplatsen. Vidare ska den kommande flytten styrkas med hyres-, köpekontrakt eller liknande i vilket kommande adress och planerat flyttdatum framgår.

Utöver ändringarna som presenterats ovan har några ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen – där hittar du en fördjupad beskrivning och bakgrund till de båda förändringarna.
Länk till hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: