Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Skolvalet 2020: 87 procent av de sökande fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till hösten 2020 fick 87 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat jämfört med 2019 då resultatet var 85 procent.

Under januari 2020 pågick skolvalet inför höstterminen 2020. Då gjorde knappt 2200 så kallade måsteväljare* sitt skolval genom att välja och rangordna tre skolor i e-tjänsten.

Nästan alla måsteväljare, 98 procent, fick plats på någon av de tre skolor de valt vilket är en ökning från 96 procent förra året. 87 procent fick plats på skolan de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat jämfört med 2019 då resultatet var 85 procent.

Hälften av skolorna i Nacka kunde ta emot alla de elever som valt skolan i första hand till förskoleklass. Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan där bara 56 procent av dem som sökte skolan i första hand fick plats.

Statistiken gäller utfallet i skolvalet i mars. Efter skolvalet i mars sker en del byten vilket gör att situationen kan ha ändrats något vid skolstart. Förra året ökade andelen elever som fick sitt förstahandsval av skola med tre procentenheter mellan skolvalet i mars och fram till skolstart.

*Med måsteväljare avses vårdnadshavare som behöver göra ett skolval, antingen för att barnet ska börja i förskoleklass eller för att den nuvarande skolan inte har nästa årskurs. Elever som önskar byta skola, även om de hade kunnat gå kvar på sin skola nästa läsår, är inte måsteväljare men har förstås också möjlighet att göra skolval under skolvalsperioden. Det gäller även de som planerar att flytta till Nacka efter skolvalsperioden.

Hur görs urvalet om inte alla får plats?

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser till en kommunal skola görs urval utifrån principen om relativ närhet, enligt de riktlinjer som utbildningsnämnden beslutade om i december 2019.

Antagningen till fristående skolor görs av skolorna själva enligt varje skolas egna antagningsregler där oftast kötid är urvalsgrund. Placering vid en fristående skola i Nacka24 baseras på uppgifter som de fristående skolorna ger utbildningsenheten.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen. Där hittar du fördjupande information och jämförelser med tidigare år. Där finns även tabeller som visar antal förstahandssökande och placeringar per skola.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: